I fokus › Sex

En av fem har kränkts

Var femte ung person med funktionsnedsättning har gjort något sexuellt mot sin vilja. Lika många känner att de själva inte alltid bestämmer vem de har sex med, visar en ny rapport.

Unga med funktionsnedsättning får ofta sämre information om sex och samlevnad. Det visar rapporten Fokus 15 från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.

– Siffrorna visar att vi måste stärka de sexuella och reproduktiva rättigheterna bland ungdomar med funktionsnedsättningar, säger generaldirektören Lena Nyberg.

Rapporten bygger på enkätsvar från 2 300 ungdomar i åldern 16–25 år. Den visar att unga med funktionsnedsättningar är särskilt utsatta för sexuella kränkningar. Sexualitet är ofta kopplat till en viss nivå av funktionsförmåga. Det kan leda till att omgivningen ser på personer med funktionsnedsättning som individer utan sexualitet.

Skolan har ansvaret för sex- och samlevnadsundervisning, men rapporten visar att ungdomar med funktionsnedsättningar inte alltid inkluderas.

– Ansvaret för de här frågorna behöver utvidgas till att tydligare inkludera exempelvis vård och habilitering, säger Lena Nyberg.

– Information om sex måste finnas med under barnets hela uppväxt och anpassas till barnets behov och ålder.

Myndigheten föreslår i sin rapport bland annat att skolornas sex- och samlevnadsundervisning kvalitetsgranskas, att kunskap om mänskliga, sexuella och reproduktiva rättigheter blir obligatoriska i lärarutbildningen och att landets ungdomsmottagningar får tydliga riktlinjer.

Läs rapporten i sin helhet på mucf.se/Fokus15