De vill ge en positiv bild av sex

Övergrepp och våld är fokus för de bildspel om sex som hittills använts som kommunikationshjälpmedel. Det hjälpmedel som nu tar form tar i stället fasta på det lustfyllda och spännande med sex.

– Vi saknade en positiv bild om sexualitet och kön, säger Carola Klint Edlund, arbetsterapeut på Habiliteringscenter Bromma, och den som har sammanställt bildstödet tillsammans med Helena Bergqvist, leg. sjukgymnast och programansvarig för flerfunktionsnedsättning inom Habilitering & Hälsa. 

Svensk bildbas

De fick idén till ett kommunikationshjälpmedel om sex och började undersöka vad som fanns i bildväg som motsvarade deras kriterier.  Valet föll på Picto online, en svensk bildbas som förvaltas av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). En del av redan existerande bilder kunde användas direkt, andra behöver uppgraderas för att passa och vissa måste specialbeställas.

– Vi är framför allt nöjda med den del av bildstödet som handlar om sexuell hälsa. Vi fortsätter samarbetet och tar fram nya bilder tillsammans med SPSM. 
Personal och patienter inom Habilitering & hälsa kan redan nu börja använda bildstödet i samtal med patienter som behöver den här typen av stöd för kommunikation. Alla deltagare i höstens kursdag om sexuell hälsa som Forum Carpe arrangerade har också fått tillgång till bildstödet. 

– Men vi kan inte som det ser ut i dag sprida materialet hur som helst eftersom vi har valt Picto online-bilder, som är en webbaserad tjänst som kräver licens, säger Carola Klint Edlund. 

Kräver uppdatering

Hon hoppas att alla behandlare ska få tillgång till programmet så att det kan implementeras i alla verksamheter där patienterna har behov av ett hjälpmedel för kommunikativt stöd om sexualitet och kön.

– Det är också viktigt att det finns rutiner för att uppdatera bildkartor och annat material som man kan använda i det direkta behandlingsarbetet, säger hon.