I fokus › Sex

De avlivar myter om sexuell assistans

Don Kulick leder forskningsprogrammet New perspectives on vulnerability vid Uppsala universitet.

I Danmark talar assistenter och vårdpersonal öppet om sex och hjälper brukare att lösa praktiska problem. I Sverige är ämnet tabu och den negativa attityden drabbar människor, visar svensk forskning.

Julia Bahner

SEXUELL ASSISTANS ÄR ett laddat begrepp i Sverige. Paradoxalt nog kan det bero på att vi har en föreställning om den svenska öppenheten kring sexualitet, menar Julia Bahner, forskare vid Göteborgs universitet.

Hon disputerar på en avhandling om just sexuell assistans.

– Diskussionerna hamnar ofta på en abstrakt rättighetsnivå – visst har alla rätt till sin sexualitet! Men det går sällan över till nästa steg: Hur kan vi praktiskt arbeta med stöd i sexuella situationer?

” Om vi inte har en diskussion om bra sex, hur ska någon kunna fatta vad dåligt sex är?”

Det allra största problemet är att sexuell assistans är tabu, enligt Julia Bahner. När ingen vågar prata om det, osynliggörs assistansanvändarens sexualitet.

– Det skapar också osäkerhet hos assistenter om hur de ska hantera situationer som uppstår.

Var gränserna går när det gäller hjälp med praktiska saker för att en brukare ska kunna ha sex är svårt att säga generellt.

– Det viktiga är att kunna diskutera behoven. Det kan handla om att erbjuda avskildhet genom att stänga dörrar, dra för gardiner och komma överens om signaler.

– Andra kan ha behov av hjälp med inköp av sexhjälpmedel, på- och avklädning, positionering, användning av sexleksaker eller pornografi, att sätta på kondom eller femidom* och stöd vid kommunikation med partner.

I DANMARK ÄR situationen en helt annan. Där finns utbildade sexrådgivare på gruppboenden och gemensamma arbetsrutiner med tydliga gränser för personliga assistenter.

– Sverige finns det myter om sexuell assistans som gör att man inte kommer vidare med frågan. Till exempel att det innebär att assistenter faktiskt har sex med brukarna, eller skickar iväg dem till en sexarbetare, och att alla assistenter måste vara behjälpliga om brukare vill ha sex, säger Don Kulick, professor i antropologi vid Uppsala universitet. Han har undersökt skillnaderna mellan Danmark och Sverige när det gäller sexuell assistans, tillsammans med Jens Rydström, professor i genusvetenskap vid Lunds universitet.

– I Danmark skriver man avtal som anger exakt vad som ska ske när sexuell assistansen ges. Det ger trygghet. Går någon av parterna utanför det som avtalats, kan man säga ”stopp, detta har vi inte avtalat”.

I Sverige förekommer privata överenskommelser mellan brukare och hjälpare som banar väg för missnöje, skuld, utpressning och övergrepp, säger han.

KULICK VÄNDER SIG emot att man i Sverige sällan talar om sex som en källa till njutning, värdighet och självförtroende för personer med funktionsnedsättningar, utan mest om risker.

– Om vi inte har en diskussion om bra sex, hur ska någon kunna fatta vad dåligt sex är? Detta har man vetat i Sverige sedan 1950-talet när sexualundervisning blev obligatorisk. Men när det gäller personer med funktionsnedsättning har denna självklara gamla insikt förträngts, säger Don Kulick.

VAD KAN DÅ den som möter människor med funktionsnedsättning göra för att förbättra situationen? Bör man till exempel ställa frågor om sexuell hälsa och behov?

– Ett sätt att hjälpa är att kunna hänvisa vidare till relevanta aktörer. Om man saknar grundläggande kunskaper om sexualitet bör man be om kompetensutveckling på arbetsplatsen, anser Julia Bahner.

– Diskutera med kollegor vad ni ser för svårigheter att prata om sexualitet med dem ni möter. Samla in kunskap om vilka behov de har, till exempel genom en anonym enkätutvärdering av verksamheten där frågor kring sexualitet är en del, råder hon.

* Femidom är en tunn hylsa av plast eller gummi som förs in i slidan, kallas också kvinnlig kondom.

Lyssna

​I tre avsnitt tar podden Funka olika upp sex och samlevnad. Ett ämne det finns mycket okunskap och fördomar om när det gäller personer med funktionsnedsättning. 
> Lyssna på Sex och samlevnad 1. Kan alla ha sex?
> Lyssna på Sex och samlevnad 2. Viktigt att prata om sex
> Lyssna på Sex och samlevnad 3. Hur pratar man med sin ungdom om sex