I fokus: Problematisk skolfrånvaro

Chatten blev hennes vändning

Oneeightys undervisning väckte Jenny Fernströms lust att plugga. Foto:Lars Dareberg

För Jenny Fernström började problemen redan på högstadiet, och senare hoppade hon av gymnasiet. Tack vare webbaserat stöd från Stadsmissionens projekt Oneeighty går Jenny i dag på en folkhögskola i Svalöv.

Fram till åttonde klass funkade allt ganska bra i skolan för Jenny, som kommer från södra Stockholm.

– Men sen började jag få svårt att koncentrera mig, jag blev mer och mer instängd i mig själv och drog mig undan från kompisar. Skolan visste att jag hade dyslexi, men jag fick ingen hjälp alls.

Hon lyckades kämpa sig igenom nian och började på gymnasiet.

– Vid det här laget hade jag haft psykologkontakter och fått diagnosen ADD. Jag ansträngde mig verkligen för att klara skolan, men jag fick fortfarande inte den hjälp jag behövde. Trots att lärarna visste att jag var dyslektiker rättade de mina stavfel på proven och gav mig sämre betyg.

Jenny tappade sugen allt mer men försökte ändå lösa situationen genom att byta skola.

– Men eftersom det var precis samma problem där bestämde jag mig för att hoppa av helt. Jag tycker att det borde pratas mycket mer i skolan om psykisk ohälsa. Lärarna borde ha förståelse för att de som mår dåligt inte alltid klarar av samma höga krav som andra. De ska inte behöva höra att de inte anstränger sig tillräckligt.

Det bästa som hänt

Pushad av en envis mamma började Jenny efter en håglös period i hemmet att leta efter distansskolor.

Marit Sahlström Foto:Lars Dareberg

– Det var inte lätt men så småningom hittade vi Oneeighty och det är nog det bästa som har hänt mig. Det började ganska mjukt med att vi chattade om allt möjligt. De brydde sig verkligen om hur jag 

mådde och förstod vilken hjälp jag behövde. Jag fick ett bra schema och vi tränade bland annat en hel del matte under det halvår jag var inskriven.

Projektledaren Marit Sahlström beskriver Stadsmissionens projekt Oneeightys metod som en hand in i det stängda rummet. Den hjälper elever tillbaka till skolan eller ut i praktik genom att stötta dem både socialt och pedagogiskt.

– Vår huvudsakliga kommunikationsmetod med ungdomarna är online. Vi chattar på Skype enligt ett bestämt schema varje vecka, men använder även sms och telefon och träffas gärna om eleven vill.

Ser till hela individen

Oneeightys elever har tät kontakt, minst sju timmar i veckan, med två personer, en behörig lärare och en socialpedagog.

– Det första vi gör är att kartlägga vad eleven är intresserad av, vad hon eller han gör på dagarna, vad hon behöver hjälp med och vad det är som gör att hon inte kan gå i skolan. Ofta kan de en massa saker som skolan inte har en aning om, olika slags kunskaper som ofta är en förbisedd tillgång. Att ge eleverna erkännande för sådant de kan utanför skolans kursplan kan öka deras ofta sviktande självförtroende. Men vi arbetar inte bara med lärande, vi ser till hela individen och försöker bryta den sociala isoleringen som ”hemmasittarna” ofta lider av.

Oneeighty är en skateboardterm som betyder att göra en helomvändning. Och det är precis det Stadsmissionen vill åstadkomma: att få omvärlden att göra en helomvändning och börja se på de ungdomar som stannar hemma från skolan på ett annat vis.

– Vi strävar efter att få skolan och samhället att sluta betrakta de här kloka och resursstarka individerna som ett problem. Vår utgångspunkt är att alla barn har rätt till undervisning, att skolan ska vara en plats för alla. Vår erfarenhet efter tio års verksamhet är att alla verkligen VILL gå i skolan, men att dagens skolmiljö inte passar alla. Socialt utanförskap eller olika funktionsnedsättningar, till exempel neuropsykiatriska problem som gör det svårt att klara en rörig och icke anpassad arbetsmiljö, är vanliga skäl till att stanna hemma, säger Marit Sahlström.

– Vi samarbetar mycket tätt med skolan och ser oss som ett komplement. En del av Oneeightys elever har varit borta från skolan en kort tid, andra kan ha stannat hemma i åratal.

– De som är inskrivna hos oss har varit hemma i minst en termin, men de flesta har längre frånvaro, bland ända upp till två år. Det är skolan som avgör om vi ska anlitas men den första kontakten tas vanligen via föräldrar eller skolpersonal. Att delta i Oneeighty är frivilligt, ungdomarna måste själva vilja vara med, understryker Marit Sahlström.

Gör ett detektivarbete

Av de omkring 60 elever som Oneeighty har arbetat med sedan starten har 56 procent återvänt till skolan.

– Vi är nöjda med våra resultat, men vi klarar förstås inte av att hjälpa alla. En stor utmaning är att arbeta med icke-kommunikativa barn, barn som har svårt att uttrycka mer än ja och nej i kommunikationen. Då får vi göra ett detektivarbete för att se vad som passar just den eleven.

– Det kan förstås vara mycket svårt att hjälpa någon som har varit borta från skolan i mer än två år. Men det går, bara de får rätt stöd. Eleverna vill komma tillbaka och kämpar på så hårt de kan.

För Jenny Fernström blev kontakten med Oneeighty en avgörande vändpunkt. I dag pluggar hon på folkhögskolan Fridhem i Svalöv och stortrivs.

– Jag fick mycket bra kontakt med mina kontaktpersoner på Oneeighty, de lyckades väcka min lust att återvända till skolan. När de föreslog folkhögskola blev jag alldeles till mig. Jag visste inte ens att det fanns en sådan skolform. I dag är jag helt kär i min skola. Här får jag vara den person jag är – och också vill vara - och nu har det blivit jättekul att plugga, säger Jenny.

Hör Jenny Fernström berätta om sina erfarenheter i Podden Funka olika

Oneeighty

Projektet drivs av Stadsmissionen, som tog över verksamheten från Rektorsakademin för tre år sedan.

Verksamhet: Onlinestöd via chatt, Skype och sms till elever med lång skolfrånvaro.
Antal inskrivna elever: Åtta platser för elever på högstadiet och gymnasiet från hela landet.
Kostnad: 20 000 kronor i månaden, de första två månaderna, sedan 10 000 kr per månad.
Resultat: 56 procent har gått tillbaka till skolan, 12 procent har fått praktikplats.

> Läs om undervisning online hos Learnox

Lyssna

Varje år stannar många elever hemma från skolan. Hur blir det så och vad kan man göra för att få barn och unga att komma tillbaka till skolan? Podden Funka olika har gjort två program på temat skolfrånvaro.
> Lyssna på Skolfrånvaro 1. Ryck upp dig 
> Lyssna på Skolfrånvaro 2. Bryt ihop och kämpa