Böcker om smärta

Bibliotekarien Helena Hallgren, Habilitering & Hälsa, tipsar om böcker som på olika sätt tar upp smärta: Populärvetenskapligt om den psykologiska smärtbehandlingen ACT, såväl som romanen om den mexikanska konstnärinnan Frida Kahlos smärfyllda liv.

Låt inte det onda styra

ACT (Acceptance and Commitment Therapy), är en variant av KBT och medveten närvaro, eller mindfulness, som i det här sammanhanget går ut på att man inte ska låta smärtan ta överhanden i livet. Boken kan vara till stor hjälp för den som lever med långvarig smärta och närstående, samt vårdpersonal. Författaren Rikard Wicksell är psykolog och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, och ansvarig för Sektionen för beteendemedicinsk smärtbehandling vid Karolinska universitetssjukhuset. 

Att leva med smärta: ACT som livsstrategi av Rikard Wicksell (Natur och Kultur) 2014)

Roman om ett smärtsamt liv

Den amerikanska konstvetaren Hayden Herrera skrev redan 1983 den omsorgsfulla biografin över den mexikanska konstnären Frida Kahlo (1907-1954). Boken ges nu ut i ny upplaga. Herreras bok är en djupdykning i Frida Kahlos liv och konstnärskap, skriven i en skönlitterär form. Läsaren lär känna Frida från barndomen under mexikanska revolutionen till den tragiska olyckan som gjorde att hon levde i ständig smärta. Herrera lägger mycket fokus på kopplingarna mellan Kahlos dramatiska liv och konst, inte minst de mästerliga självporträtten med den svårt skadade kotpelaren.

Frida Kahlo: en biografi av Hayden Herrera (Mima 2018)

Barn med stora drömmar

Isabel Sanchez Vegara har skrivit en lång rad biografier för barn över kända kvinnor (och några män) i serien Små människor, stora drömmar. Hennes bok om Frida Kahlo består av starkt stiliserade porträtt och ytterst kortfattad text. På tretton uppslag återges viktiga händelser i Frida Kahlos tidiga liv. De konstnärligt förenklade, dekorativa illustrationer bygger på Kahlos egna bilder. Hennes liv är fascinerande, även i denna sammanfattade presentation. 

Frida Kahlo av Isabel Sanchez Vegara (Pagina 2018)

Modern smärtbehandling för barn och unga

Kunskapen i vården om smärta och smärtbehandling för barn och unga har inte hållit jämna steg med nya forskningsrön. Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar ger en välbehövlig uppdatering som i första hand riktar sig till läkarstudenter men kan också vara till stor nytta för andra professioner som möter barn och unga med smärtproblematik. Redaktörer är Stefan Lundeberg, med dr, överläkare vid Smärtbehandlingsenheten vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Gunnar L Olsson, docent och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och nestorn i utvecklingen av modern smärtbehandling för barn och unga i Sverige. 

Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar av Stefan Lundeberg och Gunnar L Olsson (Studentlitteratur, 2016)

Strategier för bättre livskvalitet

Under september månad utkommer Kent Revedals nya bok Leva med långvarig smärta: strategier för bättre livskvalitet. Tidigare finns Revedals bok ”Smällen: att tvingas återupptäcka livet från 2013,som handlar om den allvarliga motorcykelolycka som förändrade hans liv.

Leva med långvarig smärta av Kent Revedal. (Roos & Tegnér, 2019)