Forskning

Bättre koll när barn med adhd får tidsträna

Med tidshjälpmedel och träning kan barn med adhd signifikant
förbättra sin hantering av tiden, visar en svensk studie.


I en ny studie lottades 38 barn och ungdomar mellan 9 och 15 år med stabil adhd-medicinering till en försöksgrupp eller en kontrollgrupp.

Barnen i försöksgruppen fick under tre månader träna sin tidsuppfattning tillsammans med en coach och fick också tidshjälpmedel förskrivet av en arbetsterapeut.

– Vi har både mätt den kognitiva tidsuppfattningen och hur barnen får till det i vardagen, säger Gunnel Janeslätt, medicine doktor och arbetsterapeut vid institutionen Funktionshinder och 
habilitering vid Uppsala universitet.

Hon är en av handledarna i ett forskningsprojekt som undersöker hur barn med adhd kan få hjälp med sin tidshantering.

Den aktuella studien publicerade hon nyligen tillsammans med Birgitta Wennberg, arbetsterapeut vid Habilitering och Hälsa, Stockholms läns landsting, och doktorand vid Linköpings universitet.

När det gäller den kognitiva tidsuppfattningen ökade barnen i träningsgruppen signifikant sina förmågor på två av tre områden – tidsupplevelsen och tidsorienteringen – medan tidsplaneringen inte nådde ända fram.

– Det hänger nog mycket ihop med vad vi låtit dem träna på. De har jobbat mycket med att mäta tid och hur lång tid det tar att göra olika saker, och där ser vi en signifikant skillnad.

Den största effekten ser man i den praktiska vardagen där föräldrarna har skattat effekten av behandlingen.

– Barnen har bättre koll på när något ska hända och hur länge det ska pågå. I och med det blir ju allt lugnare. Både föräldrar och barn tycker att det har blivit mindre tjat, säger Gunnel Janeslätt.

Studie: Wennberg B et al. Effectiveness of time-related interventions in children with adhd aged 9–15 years: A randomized controlled study.