Barnrättsombud ska guida i nya lagen

Marcus Jarl är specialistsjuksköterska på Barn/Ungdom på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Region Stockholm. Han är även barnrättsombud, ett uppdrag som han tar på stort allvar.

Varför behövs barnrättsombud?

 - För att utbilda och guida personal, föräldrar och andra anhöriga i barnperspektivet och barnrättslagen. Vi gör också riskbedömningar och konsekvensanalyser inför förändringar som kan påverka barnen, som ändrade rutiner eller flytt.  

Varför ville du bli barnrättsombud?

- Barns röst och delaktighet är grunden för en gott bemötande och en god vård. Att få sprida kunskap om hur saker upplevs genom barnets ögon är både roligt och det utmanande.

Vad står högst på din agenda?

- Att barn ska ha möjlighet till att ha sina föräldrar närvarande. Kontinuerlig utbildning av personal när det gäller omsorgssvikt och orosanmälningar är också en oerhört viktig del av barnrättsarbetet.

Vad tror du att lagen kan göra för skillnad, jämfört med barnkonventionen?

- När lagar inte följs blir det konsekvenser. Min förhoppning är att barnrätt kommer tas mer på allvar i och med att det nu blir lag.