I fokus › Samverkan

Avancerad operation med hjälp av 3D-teknik

Foto: Susanne Walström

Artificiell intelligens (AI) innebär stora framsteg inom vården, både när det gäller diagnostik och behandling. Ett exempel är den nya bildtekniken som förbättrar operationsresultatet och minskar risken för komplikationer.

3D-Teknik

I avancerade datorprogram kan man se hela anatomin och vrida och vända på kroppsdelar och organ. 3D-bilder på datorskärm har tidigare använts för vårdplanering, undervisning och patientinformation.

3D-Printer

Utskrifter av 3D-modeller är en fortsättning på utvecklingen inom bildteknik. Data från datortomografin skickas till en 3D-printer. I det här fallet tog det nästan en arbetsvecka för maskinen att återskapa en exakt kopia av Hugos bäcken.

Bild på operationsmiljö

Operation

Idén med 3D är att öka förståelsen för ingreppet. Modeller anses vara överlägsna när det gäller att ge kirurgen den rätta känslan inför en komplicerad operation. Tack vare 3D-modellen kunde Hugos kirurg använda en ny, banbrytande operationsmetod.

Datortomografi

Bild på Datortomografi

För att kunna tillverka en exakt 3D-modell av exempelvis en skelettdel eller ett organ måste patienten först röntgas med datortomografi.