Autism och adhd fortsätter öka i Stockholm

Andelen barn och unga som får vård för autism och adhd fortsätter öka i Stockholms län. Ökningen är störst bland flickor, bland pojkar har ökningstakten planat ut något, framför allt för autism.

Kyriaki Kosidou
Det visar den sammanställning av data för 2018 som Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) genomfört på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

– Gapet mellan flickor och pojkar minskar, både när det gäller diagnosticerad autism och adhd, säger Kyriaki Kosidou, överläkare i psykiatri, enheten för psykisk hälsa vid CES.

– När det gäller neuropsykiatriska diagnoser är det bland tonårsflickor som ökningen har varit störst de senaste åren.

Kartläggningen av antalet barn med neuropsykiatriska diagnoser i Stockholms län bygger på flera lokala databaser och siffrorna är därför inte helt jämförbara med siffror från andra län, som endast bygger på data från patientregistret.

– Men med hjälp av Socialstyrelsens data från patientregistret och läkemedelsregistret kan vi se att flera andra regioner ligger ungefär på samma nivå, åtminstone vad gäller adhd.

För adhd är underlaget till sammanställningen mer tillförlitlig än för exempelvis diagnoser inom autismspektrumet. Det beror på att all förskrivning av receptbelagda läkemedel registreras.

– Vi vet att omkring 70 procent av alla som har diagnosen får läkemedel för adhd, säger Kyriaki Kosidou.

Resultaten av sammanställningen är ännu inte publicerade. Vid forskningskonferensen Fokus på autism 10–12 april kommer Kyriaki Kosidou ge en preliminär lägesrapport med den senaste statistiken över förekomst och vårdkonsumtion för autism och adhd.