I fokus › Psykisk hälsa

Alla bitar behövs

Livsstilen har stor betydelse för vår psykiska hälsa. Studier visar att små förändringar, som att börja röra på sig mer, kan ge bättre psykisk hälsa och välbefinnande på sikt. 

Människor som har god psykisk hälsa upplever ofta att deras tillvaro är meningsfull och att de har möjlighet att vara delaktiga i samhället. God psykisk hälsa handlar också bland annat om att ha förmåga att hantera vanliga motgångar i livet.

Men i dag ökar den psykiska ohälsan i samhället. Bland människor med intellektuell funktionsnedsättning är psykisk ohälsa dubbelt så vanligt som hos andra. Tre av fyra vuxna med adhd har också en psykiatrisk diagnos, och bland vuxna med en autismspektrumdiagnos har två av tre någon form av psykisk sjukdom.

Mycket av den psykiska ohälsan skulle kunna undvikas med förändringar i livsstilen. Forskning visar att livsstilsförändringar kan vara lika effektiva mot psykisk ohälsa som terapi och läkemedel. Men ibland behövs hjälp från läkare.

I en serie artiklar kan du läsa om hur livsstilen påverkar den psykiska hälsan. Vi har valt några viktiga livsstilsfaktorer som påverkar den psykiska hälsan på sikt: motion, mat, sömn, stress och att ha en meningsfull fritid.

Det kan vara motigt att förändra sina vanor, och ibland behövs stöd av omgivningen. För en del människor räcker det med att förändra en vana, medan andra har behov av att ta tag i flera delar.

I en serie artiklar visar vi hur ny kunskap och ofta små stegvisa förändringar kan leda till målet: bättre hälsa och välbefinnande.

I fokus > psykisk hälsa