I fokus › Psykisk hälsa

Acceptans minskar stressen

STRESS. Många föräldrar som har barn med funktionsnedsättning är stressade. Nu finns kurser i ACT, Acceptance and Commitment Therapy, där föräldrarna lär sig nya förhållningssätt.

Smärta kan vara ett varningstecken
för allt för mycket stress.
Föräldrar till barn med funktionsnedsättning är ofta väldigt stressade och har svårt att vara närvarande i nuet.

– Det försämrar deras egen livskvalitet och gör föräldrarollen svårare, säger Tiina Holmberg Bergman, psykolog och sakkunnig vid Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting.

För att stärka föräldrarna började Habilitering & Hälsa erbjuda föräldrar till små barn med autism kurser i Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Målet med ACT är att ändra förhållningssätt till stress, oro eller nedstämdhet och göra det som är viktigt och meningsfullt - även när det är förenat med jobbiga tankar och känslor.

– Har du ett barn med funktionsnedsättning kommer den alltid att finnas där, och du kan må bättre av att acceptera det. Det samma gäller stress, oro och många obehagliga och jobbiga känslor och tankar som vi kanske inte vill ha, men som vi får försöka betrakta med en hälsosam distans.

– Vi pratar om att det finns ett glapp mellan det liv man önskar sig och det liv som blev, vilket skapar stress och smärta.

Öka närvaron och acceptansen

Att ACT kan ge ökad livskvalitet beror bland annat på att deltagarna ser till att få mer utrymme för sådant som de värderar högt i livet, menar Tiina. ACT kan minska depression och öka medveten närvaro och acceptans, visar en utvärderingsstudie. Föräldrar som gått kursen fick bättre psykologisk flexibilitet, vilket till exempel yttrade sig genom att fler hade blivit mindre undvikande i sitt beteende.

– När kursen började hade 60 procent mild till svår depression. Alla i den gruppen hade blivit bättre. Vi såg också förbättringar inom alla områden som ingår i ACT, som strategier för förändrat beteende, acceptans av känslor och tankar och medveten närvaro.

Tårtbitar med A C T
​Tiina har utvecklat metoden för föräldrar till barn med alla former av funktionsnedsättningar tillsammans med psykologen Bella Berg vid Habilitering & Hälsa. Deras manual, ”Navigator ACT”, utgår från arbeten av psykologerna Fredrik Livheim och Lisa Coyne och läkaren Russ Harris.

Att lära sig känna igen tecken på stress ingår i kursen, liksom kunskap om att långvarig stress kan leda till utmattningssyndrom och sämre immunförsvar.

– Vi utbildar om stress i förbyggande syfte, samtidigt som vi lär ut ett annat förhållningssätt.

Vad är effektivt mot stress? Jo, återhämtning och att utveckla ett accepterande förhållningssätt.

Att planera in små steg mot mer medveten närvaro i olika situationer i livet är en av de hemläxor som deltagarna får. Syftet med Navigator ACT är att skapa vanor som håller livet ut.

– När man övar ofta blir det en vana att vara alltmer medvetet närvarande och finna stunder av återhämtning. Då kan man också skapa en hälsosam distans till sina tankar och känslor.

När deltagarna går igenom tecken på stress hos sig själva kommer det också upp mycket fysisk smärta, som värk i nacke och axlar och ont i magen.

– Vi vill att de ska bli medvetna om att till exempel smärta är ett varningstecken.

Gensvaret från föräldrar som deltagit i kurser i ACT har varit väldigt positivt.

– Ett tag hade vi över 40 i kö, då lärde vi oss vikten av att göra screeningar för att kunna erbjuda en insats till dem som behöver den mest, säger Tiina.

Nu går hon och hennes kollega vidare med en pilotstudie av Navigator ACT med 70 deltagare och därefter en randomiserad studie med omkring 100 deltagare.

Fakta om stress skydd mot faror

  • Hög belastning på stressystemet under lång tid ökar risken för psykisk ohälsa, till exempel depression och utmattningssyndrom.
  • De första tecknen på hög stress kan vara att vi blir lättirriterade, känsligare för sinnesintryck och får sömnsvårigheter.
  • Konstant höga nivåer av stresshormon är skadligt. Minnet och den kognitiva förmågan blir sämre. Personer som är utsatta för extrem stress kan få bestående skador på hjärnan.
  • Även ämnesomsättningen påverkas negativt av stresshormonerna. Kroppen lagrar fett som på sikt ger övervikt.
     

Lär mer:
livskompassen.se
contextualscience.org

Lyssna

Podden Funka olika har träffat två föräldrar som gått behandlingen Navigator ACT. Bella Berg, en av de ansvariga för programmet medverkar också. 
> Verklighetsglapp, medveten närvaro och acceptans