Utveckling

Vi är med och skapar framtidens utbud av råd, stöd och behandling inom Habilitering & Hälsa. Tillsammans med medarbetarna utvecklar vi ny kunskap och omsätter denna kunskap i praktiken.

Blomma

Vi inspirerar medarbetare att medverka i utvecklingsarbeten, stödjer medarbetare vid genomförande av utvecklingsarbeten samt återför resultaten till organisationen. Sakkunniguppdraget är en del av detta arbete.

Utöver våra utvecklingsprojekt såsom habiliteringsprogramsarbete medverkar vi i flera regionala och nationella samverkansprojekt.