FoUU-stöd vidareutbildning

Habilitering & Hälsa har drygt 700 engagerade och högkvalificerade medarbetare.

Våra medarbetare utvecklar sina kunskaper, färdigheter och förhållningssätt i sitt arbete och genom deltagande på intern personalutbildning. En del medarbetare går magister-, master- eller specialistutbildning för att ytterligare fördjupa sin ämneskompetens. Inför en eventuell magister- eller masterutbildning ska den anställda ansöka om ledighet hos respektive enhetschef. De olika lärosätena är ansvariga för att ge handledning för uppsatserna. Handledare på magisternivå ska vara disputerad. Eventuellt kan anställda inom Habilitering & Hälsa medverka som ämneskompetenta biträdande handledare. För att organisera detta bör medarbetaren ta egna kontakter med tänkbara personer i verksamheten.

Nedan beskrivs det stöd som FoUU-enheten kan erbjuda våra medarbetare som ska skriva magister-, master- eller specialistuppsats. FoUUs budget medger för närvarande medel för ett par studenter per termin, motsvarande 4 veckors arbetstid per person.

Ansökan om FoUU vidareutbildningsstöd/skrivarmånad 

Kriterierna för att erhålla FoUU-stöd för vidareutbildning är:

  • Att ämnet är av generellt intresse för H&H.

  • Att studenten är i sista fasen av sin utbildning, dvs alla kurser är avklarade och att data för uppsatsen är insamlade.

  • En godkänd uppsats får spridas i H&H och på den externa hemsidan.

  • Att studenten är positiv till att presentera den färdiga uppsatsen på en yrkesträff och/eller personalutbildningstillfälle.

  • Följ instruktionerna för ansökan ("puffen" med pdf till vänster) så ökar dina chanser att få stödet!

FOU-stöd för vidareutbildning vårterminen 2020

  • Jevgenia Kasyanova, fysioterapeut, Habiliteringscenter Flemingsberg barn: Effekter av kinesio taping för barn med funktionsnedsättning - litteraturstudie med systematisk ansats
  • Kristina Green, sjukgymnast, Habiliteringscenter Tullinge: Kvinnor med långvarig muskuloskeletal smärta och deras upplevelser av hur den påverkar deras identitet - en kvalitativ studie

FOU-stöd för vidareutbildning höstterminen 2019

FoUU-stöd för vidareutbildning vårterminen 2019

FoUU-stöd för vidareutbildning höstterminen 2018

FoUU-stöd för vidareutbildning vårterminen 2018

FoUU-stöd för vidareutbildning vårterminen 2017

FoUU-stöd för vidareutbildning höstterminen 2016

FoUU-stöd för vidareutbildning vårterminen 2016

De beviljade ansökningarna är:

FoUU-stöd för vidareutbildning höstterminen 2015

De beviljade ansökningarna är:

FoUU-stöd för vidareutbildning vårterminen 2015

De beviljade ansökningarna är:

FoUU-stöd för vidareutbildning 2014

Under 2014 har två medarbetare beviljats FoUU-stöd för sammanställning av uppsats:

  • Erika Isakson, leg sjukgymnast, HC Årsta: Yogaträning för barn med cerebral pares - ledrörlighet och muskelelasticitet i nedre extremiteterna.


  • Ingrid Wåhleman, leg arbetsterapeut, HC Tullinge: Klienters upplevelse och erfarenhet av tyngdtäckens påverkan på sömn och aktivitet.

Andra examinationsuppsatser inom Habilitering och Hjälpmedel