Susanne Ljunglöf

Susanne Ljunglöf arbetar på StoCKK – Stockholms center för kommunikativt och kognitivt stöd med både utbildningar, metodutveckling och direkt patientarbete. 

Susanne har haft Habilitering och Hälsa som arbetsplats sedan 2016 och sitter även med i StoCKKs utbildningsgrupp.

Hon har ett stort intresse för bilden som kommunikativt- och kognitivt stöd och är engagerad i metod- och verksamhetsutvecklingsfrågor. Det är också något som varit en röd tråd genom alla hennes tidigare arbeten, både som pedagog inom gymnasiesärskolans individuella program och som projektledare på Riksidrottsförbundet och SKL.