Raija Kjell

Legitimerad psykolog och psykoterapeut.

Raija Kjell
Raija Kjell är legitimerad psykolog och psykoterapeut och handledare och lärare i psykoterapi. Hon har erfarenheter från barn- och vuxenpsykiatri, både privatstyrda och landstingsstyrda verksamheter, samt från forskning.

Raija arbetar sedan ett år tillbaka på Habiliteringscenter Linde i ASD teamet. Hennes egna erfarenheter som förälder gör att arbetet på habiliteringen känns för henne extremt värdefullt.

Raija är intresserad av metod- och verksamhetsutveckling, vilka också varit hennes röda tråd genom alla anställningar. Det som intresserar henne speciellt i uppdraget som sakkunnig är att tillsammans med övriga sakkunniga följa och främja utvecklingen inom hela området habilitering, och att försöka förtydliga yrkesrollen och identifiera kompetensutvecklingsbehov i samråd med alla som arbetar inom professionen.