Maria Forsström

Sakkunnig kurator, socionom.

Maria Forsström
Maria Forsström arbetar som kurator på Habiliteringscenter Flemingsberg och har arbetat inom Habilitering och Hälsa sedan 2009. Hon arbetar i teamet för intellektuell funktionsnedsättning och vurmar särskilt för barn och ungas delaktighet i habiliteringsprocessen.

Maria är intresserad av metod och verksamhetsutveckling och har nu senast deltagit i arbetet med habiliteringsprogrammet för anhöriga. Tidigare arbetslivserfarenhet har hon på behandlingshem för familjer (Barnbyn Skå) samt behandlingshem för ungdomar.

Maria har en socionomexamen i botten och har därefter ett flertal vidarutbildningar, bla en grundläggande psykoterapeututbildning.