Lina Karlsson

Lina Karlsson är arbetsterapeut på Habiliteringscenter Söderstaden, teamet för barn och ungdomar med och autism.

Lina har arbetat med barn- och ungdomshabilitering sedan 2014. Erfarenheten av habilitering byggdes upp i Skåne, men hon har nu sedan en tid tillbaka börjat arbeta i Stockholm. Hon arbetar nu i teamet för barn- och ungdomar med autism, men hon har tidigare även arbetat med rörelsenedsättningar, intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatriska diagnoser och synnedsättningar.

Lina är intresserad av metod- och verksamhetsutveckling, vilket har varit en röd tråd genom hennes anställningar, hon har bland annat arbetat med prioriteringsarbete för habiliteringsprogram i Skåne.

Lina försöker se möjligheter till utveckling och förbättring i arbetet, hon tror på att ökad tydlighet möjliggör förbättrade insatser för de patienter vi möter och hoppas i arbetet som Sakkunnig få möjlighet att utveckla detta genom att ta tillvara på evidens och erfarenheter som finns inom habilitering.