Anna Nyman

Leg. logoped, MSc, doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper, intervention och teknik (CLINTEC), Karolinska Institutet.

Anna Nyman är intresserad av hur tal- och språksvårigheter hos små barn med neurologiska utvecklingsavvikelser utvecklas över tid samt hur dessa kan identifieras och behandlas. Anna Nyman arbetar deltid på Habiliteringscenter Söderstaden, framför allt med insatser till barn med rörelsenedsättning och flerfunktionsnedsättning. Hon är också aktiv i undervisning på Logopedprogrammet vid Karolinska Institutet. Hon är ansvarig för Logopedprogrammets strimma om alternativ kompletterande kommunikation (AKK) och undervisar också om tal- och språksvårigheter hos barn och ungdomar som tillhör habiliteringens målgrupp.