Samverkansprojekt

FoUU-enheten samverkar i flera projekt som syftar till att utveckla verksamheten för att möta framtidens krav på högkvalitativ och säker råd, stöd och behandling.

Samverkansprojekten leder till mer enhetliga och effektiva insatser och/eller administration nationellt eller regionalt.

Exempel på regionala utvecklingsprojekt:

  • Olika aspekter av e-Hälsoarbete såsom Mina Vårdkontakter och internetbaserade insatser.
  • Dokumenthantering som stöd för ledningssystem inom Stockholms Läns Sjukvårdsområde.
  • Lärplattformen Lärtorget inom Stockholms Läns Landsting.

Exempel på nationella utvecklingsprojekt

  • Klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ. Föreningen Sveriges Habiliteringschefer har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram en lista med rekommenderade KVÅ-koder för habiliteringsverksamheter.