Sakkunniguppdrag

Uppdraget som sakkunnig inom Habilitering & Hälsa sker i nära samarbete med verksamhetsledning och FoUU-enheten.

Sakkunniguppdraget innebär till exempel att:

 • vara rådgivare och bistå ledningen och FoUU-enheten med sakkunskap om till exempel hur nya metoder tas fram, provas och introduceras
 • identifiera, och aktivt delta i förändrings-, förbättrings- och implementeringsarbete
 • kommunicera synpunkter från professionen till ledningen och tvärtom
 • analysera förändrade behov hos målgruppen inom verksamheten
 • följa och utvärdera nytta samt säkerhet vid tillämpningen av olika metoder inom området
 • delta i arbete kring kompetensutveckling
 • med övriga sakkunniga följa och främja utvecklingen inom hela området habilitering, samt relevant omvärldsbevakning
 • bistå i informationsarbete som granskare av informationsmaterial och sakkunnig vid frågor som inkommer till våra informations- och kunskapscenter

Uppdraget som sakkunnig inom Habilitering & Hälsa avser områdena:

 • arbetsterapi
 • logopedi
 • psykologi
 • sjukgymnastik/fysioterapi
 • socialt arbete
 • specialpedagogik

De sakkunniga är medarbetare vid Habilitering & Hälsa som har magisterkompetens eller annan akademisk merit. Vidare har sakkunniga ett stort intresse för kunskaps- och metodutveckling, samt förändringsarbete inom sitt område och inom den kliniska verksamheten vid Habilitering & Hälsa.