Tips på forskarskolor

På många universitet finns forskarskolor som erbjuder ett sammanhållet kursutbud med olika inriktning.

Doktoranden får genom forskarskolan ett brett utbud av olika lärandeaktiviteter som gemensamma kurser, seminarier workshops och dessutom möjlighet att träffa andra doktorander för utbyte av erfarenheter. Forskarskolor kan vara regionala eller nationella. Vid nationella forskarskolor samarbetar olika universitet och ett av universiteten är värduniversitet.

På Karolinska institutet finns till exempel: