Utbildning

Vi ger utbildning av god kvalitet och arbetar utifrån en utbildningsplan som bygger på tre steg, Introduktion, Bas och Fördjupning.

I vårt arbete samarbetar vi med andra enheter inom Habilitering & Hälsa så som Habiliteringens resurscenterVi genomför runt 100 utbildningar per år i form av e-utbildningar samt traditionella föreläsningar och kurser. Till vårt förfogande har vi Stockholm läns landstings lärplattform Lärtorget.

Bok

I vårt uppdrag ingår att uppmuntra medarbetare att hålla kurser och föreläsningar. Våra medarbetare utbildar både internt inom Habilitering & Hälsa och externt, bland annat på olika universitet. Ett fokusområde framöver är att kartlägga utbildarkompetenser bland våra medarbetare.

Personalutbildningen står inför nya utmaningar då det pågår ett införande av habiliteringsprogram i verksamheten och det kommer att innebära nya  behov av kompetensutveckling hos våra medarbetare. 

Personal inom Habilitering & Hälsa kan läsa mer om utbildningsutbud och ansökningsförfarande på Insidan.