Läsvärt

Här samlar vi länkar till andra verksamheter som publicerat rapporter med koppling till habiliteringsarbete.

Tanken är att du som söker information om insatser för personer med olika typer av funktionsnedsättningar ska få lite enklare att nå aktuell information. Ambitionen är inte att upprätta en fullständig förteckning utan en hjälp på vägen.

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer 
De sammanställer systematiska rapporter av erfarenheter och evidens kring olika insatser som ges av habiliteringsverksamheter i Sverige. 
> Föreningen Sveriges Habiliteringschefers rapporter

SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering
SBU har i uppdrag att utvärdera metoder som används i vården, både etablerade och nya. SBU:s oberoende utvärderingar ska användas som stöd av alla som på olika nivåer i samhället bestämmer hur hälso- och sjukvården ska se ut.
> Mer om SBU

The Cochrane Library  
Högkvalitativa sammanställningar av forskningsrapporter inom hälso-och sjukvård. Ett tips kan vara att först skrålla ned till Plain Language Summary i den översikt du är intresserad av, för att enklare se om innehållet är intressant för dig. 
> The Cochrane Library 

Habilitering & Hälsa i Västra Götaland
​Egna publikationer i Västra Götaland
​> Habilitering & Hälsa i Västra Götaland

Habilitering och Hjälpmedel – Region Skåne 
Publikationer 
> Habilitering och Hjälpmedel-Region Skåne