Publikationer

För att utveckla verksamheten och sprida kunskap om funktionsnedsättningar tar vi fram olika typer av publikationer.

Resultat från olika forskningsprojekt sammanfattas i vetenskapliga artiklar och utvecklingsprojekt beskrivs i FoUU-rapporter. FoUU-enheten tar årligen fram några evidensrapporter för att öka kunskapen om evidensbaserad praktik inom Habilitering & Hälsa.