Om oss

FoUU-enheten är en resursenhet för hela Habilitering & Hälsa. Vi arbetar med övergripande frågor kring forskning, utveckling och utbildning.

Vårt uppdrag är att:

 • verka för att verksamhetsnära forskning bedrivs
 • stå till ledningens förfogande för rådgivning och vetenskaplig sakkunskap
 • inspirera personal att delta i utvecklingsprojekt
 • stödja personal i utvecklings- och projektarbeten
 • administrera interna utvecklingsprojekt
 • tillhandahålla personalutbildning av god kvalitet och med koppling till utvecklingsarbete och forskning inom Habilitering & Hälsa
 • ha överblick över utbildarkompetensen i organisationen
 • uppmuntra medarbetare att hålla kurser och föreläsningar samt stödja i god pedagogisk framställning
 • informera om och återföra resultat av forskning och utvecklingsarbete internt i organisationen
 • arbeta med utåtriktad information och utbildning
 • skapa och upprätthålla kontakter med andra FoU-enheter

​Habilitering & Hälsas FoUU-enhet 1997-2013

>Här kan du läsa om FoUU-enhetens verksamhet 1997-2013