Eva Ormberger Hedman

Sakkunnig sjukgymnast, magisterexamen i sjukgymnastik med inriktning habilitering, leg sjukgymnast.

Eva Ormberger Hedman arbetar på HC Flemingsberg. Hon har tidigare arbetat på habiliteringsenhet vid förskola samt skola och har sammanlagt 30 år inom habiliteringen.

Eva är intresserad av verksamhetsutveckling och har deltagit i arbetet med att ta fram habiliteringsprogram sedan starten. Utöver sakkunniguppdraget är Eva även programansvarig för habiliteringsprogrammet för flerfunktionsnedsättning.