Tatja Hirvikoski

Tatja Hirvikoski
FoUU-chef, med dr, leg psykolog, specialist i neuropsykologi. 

Tatja Hirvikoski har under flera år arbetat med forskning, klinik och utbildning om neurospsykiatriska funktionsnedsättningar hos vuxna. Hon har sin forskningsanknytning som post doc vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet, KIND. Hon började som FoUU-chef för Habilitering & Hälsa i januari 2014.

tatja.hirvikoski@sll.se