Ulrika Långh

Ulrika Långh
Leg psykolog, leg psykoterapeut, doktor i medicin, programansvarig.

Ulrika Långh disputerade 2017-10-27 och har i sitt avhandlingsarbete satt fokus på tidiga insatser och då främst på kunskap, kvalitet och handledning. Hon har i många år arbetat med tidiga insatser för barn med autism och har i sin roll som program och utvecklingsansvarig på Autismcenter för små barn fungerat som handledare och kunskapsutvecklare. Denna roll har Ulrika numer på Stödenheten. Hon är också programansvarig för autismspektrumtillstånd med intellektuell funktionsnedsättning inom Habilitering & Hälsa.

> KIND

ulrika.langh@sll.se