Carola Klint Edlund

Carola Klint Edlund
Leg arbetsterapeut, licentitat, doktorand vid Institutionen för Folkhälsovetenskap (Rehabiliterings medicin), Karolinska institutet, Stockholm.

Carola Klint Edlund är intresserad av personer med stora funktionsnedsättningars möjlighet att vara delaktig i lyft- och överflyttningssituationer och samspelet mellan brukare och medhjälpare.

På senare år har hennes intresse dock varit mer inriktat mot motorik i samband med kommunikation och speciellt AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Hur kan man kartlägga och förbättra träningsmetoderna för personer med nedsatt handfunktion? För att kunna svara på dessa frågor har Carola Klint Edlund arbetat med både behandlingsstudier, där hon handlett studenter och deltagit i kurser och konferenser för att samla information för ett fortsatt metodarbete.

Carola Klint Edlund arbetar som arbetsterapeut på StoCKK, Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd.

Carola.klint-edlund@sll.se