Birgitta Wennberg

Birgitta Wennberg
Leg arbetsterapeut, doktorand vid Institutionen för Klinisk och Experimentell Medicin, Linköpings Universitet, Linköping.

Birgitta Wennberg är intresserad av forskning kring barn, ungdomar och vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar och kognitivt stöd. Hur påverkas personernas vardagsfungerande, delaktighet och hälsa vid användning av kognitiva hjälpmedel och annat kognitivt stöd? I det pågående projektet Mera Koll - en randomiserad studie av effekter av kognitivt stöd för barn och ungdomar med adhd, ges intervention i form av utbildning, träning och kompensation med tids- och planeringsstöd. Deltagande sker i Linköping, Stockholm och Uppsala.

Birgitta Wennberg arbetar deltid på StoCKK – Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd. Hon arbetar med information och utbildning, metod- och produktutveckling och med direkta insatser till personer med olika kognitiva funktonsnedsättningar, barn och ungdomar såväl som vuxna. 

birgitta.wennberg@sll.se