Forskningsaktiva medarbetare

Här presenteras Habilitering & Hälsas medarbetare som även är registrerade doktorander.

Disputerade

Ulrika Långh

Ulrika Långh
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, doktor i medicin
> Presentation av Ulrika Långh

Carola Klint Edlund
Leg. arbetsterapeut, licentitat
> Presentation av Carola Klint Edlund

Doktorander

Mattias Ehn
Leg. psykolog
> Presentation av Mattias Ehn

Birgitta Wennberg
Leg. arbetsterapeut
> Presentation av Birgitta Wennberg

Anna Nyman
Leg. logoped
​> Presentation av Anna Nyman
Anna Backman

Anna Backman
​Projektanställd, leg psykolog
> Presentation av Anna Backman