Anna Backman

Anna Backman
Projektanställd, leg psykolog.

Leg. psykolog, MSc, doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, KIND, Karolinska Institutet.

Anna Backman är intresserad av klinisk forskning som berör insatser för personer med autismspektrumtillstånd. Hon arbetar deltid som samordnare på FoUU-enheten, med olika projekt som berör nya interventioner för vuxna med ASD. Hennes avhandlingsarbete kommer att innehålla studier som utvärderat den internetbaserade kursen SCOPE. SCOPE erbjuds till alla unga vuxna i Sverige via 1177.se, och tillhandahålls av Internethabiliteringen. Hon är även affilierad till Centrum for Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet, KIND.

anna.backman@sll.se