Medarbetare

Vi som arbetar inom FoUU-enheten är:

Tatja Hirvikoski

Tatja Hirvikoski
FoUU-chef
​Tatja Hirvikoski har under flera år arbetat med forskning, klinik och utbildning om neurospsykiatriska funktionsnedsättningar hos vuxna. Hon har sin forskningsanknytning som post doc vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet, KIND. Hon började som FoUU-chef för Habilitering & Hälsa i januari 2014.
tatja.hirvikoski@sll.se

Ann-Charlott Eriksson-Lind

Ann-Charlott Eriksson-Lind
Utbildningssekreterare
Ann-Charlott Eriksson-Lind arbetar med personalutbildningens kursadministration, service och support. Medverkar i planering och samordning av personalutbildningens kursutbud. Habilitering och Hälsas lokala förvaltare av Lärtorget, SLSOs gemensamma kursbokningssystem.
ann-charlott.eriksson-lind@sll.se

Petra Asplund
Utbildningsansvarig, fil.kand pedagogik
Petra Asplund ansvarar för planering och samordning av personalutbildningens verksamhet och kursutbud. Arbetar strategiskt med verksamhetsutveckling och driver olika projekt.
petra.asplund@sll.se

Anna Backman Anna Backman
Projektanställd, leg psykolog
Leg. psykolog, MSc, doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, KIND, Karolinska Institutet.
Hon arbetar deltid som samordnare på FoUU-enheten, med olika projekt som berör nya interventioner för vuxna med ASD.  Hon är även affilierad till Centrum for Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet, KIND.

Therese Lindström
Leg psykolog.
Therese Lindström arbetar deltid som vetenskaplig samordnare i två forskningsprojekt med fokus på föräldraskap och adhd. Hon är även affilierad till Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND).
therese.lindstrom@sll.se

Douglas Sjöwall
Forskningsledare
Douglas Sjöwall arbetar med att kvalitetssäkra och utveckla de stödinsatser som Habilitering & Hälsa erbjuder. Han har en forskningsanknytning till Institutionen för klinisk neurovetenskap (Karolinska Institutet) där han forskar på 50% med inriktning på neuropsykologiska funktioner och ADHD.  douglas.sjowall@sll.se 

FoUU

Mari Persson
Tjänstledig för uppdrag inom SLSO