FoUU - Forskning, Utveckling och Utbildning

Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling för personer med funktionsnedsättningar samt deras närstående. Vi är en kunskapsorganisation som delar med oss av våra erfarenheter, lär av varandra och av omvärlden. En del av vårt uppdrag är att ge information om funktionsnedsättningar.

Habilitering & Hälsa underlättar tillvaron och möjligheten att aktivt delta i samhället för personer med funktionsnedsättning. FoUU-enheten är en resursenhet för hela Habilitering & Hälsa i Stockholms län. Vi arbetar med frågor kring forskning, utveckling och utbildning.

Mer information om vårt uppdrag står under rubriken Om oss, medan de olika områdena Forskning, Utveckling och Utbildning beskrivs under respektive rubrik. 

08-123 350 00
Solnavägen 1E 8 tr
113 65 Stockholm
Vägbeskrivning
Box 454 36, 104 31 Stockholm