FoUU - Forskning, Utveckling och Utbildning

Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling för personer med funktionsnedsättningar samt deras närstående. Vi är en kunskapsorganisation som delar med oss av våra erfarenheter, lär av varandra och av omvärlden. En del av vårt uppdrag är att ge information om funktionsnedsättningar.

Habilitering & Hälsa underlättar tillvaro och möjlighet att aktivt delta i samhället för personer med funktionsnedsättningar. FoUU-enheten är en resursenhet för hela Habilitering & Hälsa i Stockholms län. Vi arbetar med frågor kring forskning, utveckling och utbildning.

Mer information om vårt uppdrag står under rubriken Om oss, medan de olika områdena Forskning, Utveckling och Utbildning beskrivs under respektive rubrik. 

08-123 350 00
Solnavägen 1E 8 tr
113 65 Stockholm
Vägbeskrivning
Box 454 36, 104 31 Stockholm

FoUU aktuellt

 • 2018-02-16

  Medarbetare från habiliteringen röstade fram ICF Core Sets för adhd och ASD

  ICF Core Sets är förenklade versioner av International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF. Syftet är att underlätta och standardisera bedömning av funktionstillstånd, funktionsnedsättning och hälsa. ICF Core Sets tas fram enligt en strukturerad process som Världshälsoorganisationen, WHO, definierat. I den ingår en internationell expertgrupp där olika professioner från alla världsdelar ska vara representerade.

 • 2017-09-28

  Ulrika Lång, psykolog vid Stödenheten, Habilitering & Hälsa disputerar

  Den 27:e oktober klockan 08:30 disputerar Ulrika Långh med "Quality and efficacy of early intensive autism intervention: a matter of trust, knowledge and supervision" på CAP Research center, Gävlegatan 22B.

 • 2016-09-05

  Forskningsrapport om Ushers syndrom

  Mattias Ehn, psykolog vid Habilitering & Hälsa och doktorand vid Örebro Universitet, har publicerat en forskningsrapport om Ushers syndrom. Rapporten publicerades i Journal of Visual Impairment http://www.afb.org/jvib/jvibabstractNew.asp?articleid=jvib100403

 • 2017-02-08

  Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond

  Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond lämnar bidrag till utvecklingsprojekt och aktiviteter för grupper av barn och ungdomar med funktionshinder. Bidrag kan exempelvis lämnas till fysiska, kulturella och konstnärliga aktiviteter för barn- och ungdomsgrupper. Bidrag lämnas inte till enskilda personer. Ansökan om bidrag sker genom stiftelsens digitala ansökningssystem. Ansökningstid 1 mars - 1 april 2017

 • 2017-07-25

  Försenat joller hos barn med funktionsnedsättning

  När barn börjar jollra i stavelser (t ex ba-ba eller dä-dä) är det något som föräldrar tydligt uppmärksammar, eftersom det låter som att barnet börjar prata. Tidigare forskning har visat att bedömningar av barns joller också kan bidra till att förutsäga tal- och språkutvecklingen. Barn som inte jollrar i stavelser vid tio månaders ålder får i hög grad tal- och språksvårigheter i förskoleåldern. Anna Nyman, logoped vid Habiliteringscenter Söderstaden i Habilitering & Hälsa, har i en explorativ studie undersökt joller och tidigt ljudande hos 18 barn som fick insatser från habiliteringen. Barnen hade olika diagnoser, som t ex Downs syndrom, CP eller misstänkt CP och utvecklingsförsening. Jämfört med kontrolldata från typisk utvecklade barn, var barnen som får insatser från habiliteringen signifikant försenade i utvecklingen av joller. I en kommande studie kommer barnen att följas upp vid fem års ålder, för att se i vilken grad tal- och språksvårigheter hos denna grupp barn kan förutsägas av hur barnen jollrade när de var små.

 • 2016-12-23

  Navigator ACT -projektet välkomnar föräldrar till vårterminens grupper

  Navigator ACT –grupp har utvecklats för föräldrar till barn med funktionsnedsättning som vill hitta ett nytt förhållningssätt till stress, sorg, oro och de ökade påfrestningar i livet som det kan innebära att vara förälder till barn med särskilda behov. För information och anmälan följ länken nedan.

 • 2016-09-13

  Konferensen Challenge the Boundaries

  “Challenge the Boundaries” International Conference on Cerebral Palsy and other Childhood-onset Disabilities ägde rum i Stockholm den 1-4 Juni, med Professor Ann-Christin Eliasson från Habilitering & Hälsa och Karolinska Insitutet som president. Det var en stor och mycket inspirerande konferens med 1500 deltagare från 68 olika länder. Ni kan läsa mer om programmet som finns kvar på www.eacd.org, dessutom kan man lyssna till alla keynote föreläsningar fritt på Youtube.

 • 2016-04-26

  Autismen utmanar forskarna

  Många vill lösa gåtan bakom autism som visar sig i tidiga år. Biologiskt inriktade forskare söker förklaringar i fostrets hjärna. Andra vill utveckla stöd i samarbete med funktionshindrade. Hör bland annat Anna Backman från Habilitering & Hälsas FoUU-enhet diskutera detta i Vetenskapsradion.

 • 2016-04-08

  Vill du doktorera i hjälpmedels- och välfärdsteknik?

  Mälardalens högskola söker en doktorand i hjälpmedels- och välfärdsteknik. Du som ska antas eller redan har antagits till en forskarutbildning kan söka tjänsten.

 • 2016-02-01

  Studie om prematur mortalitet vid ASD nominerad av Autism Speaks

  Autism speaks har nominerat studie om prematur mortalitet vid ASD till topp tio av 2015 års forskningsstudier. Habilitering & Hälsas FoUU-chef Tatja Hirvikoski var första författaren till studien.

 • 2016-03-30

  Svensk studie om autism och dödlighet uppmärksammas utomlands

  En studie som gjorts vid Karolinska Institutet har fått mycket uppmärksamhet i utländska media. Studien visar att personer med autismspektrumtillstånd löper högre risk att dö i förtid, än övriga befolkningen. Habilitering & Hälsas FoUU-chef Tatja Hirvikoski är en av författarna till studien.