En flicka som sitter i ett knä och tittar på en mobil med ponny-hästar.

Förvärvad hjärnskada

Hjärnskador drabbar årligen många människor och förorsakar lidande för den skadade personen och personens familj. Hjärnskador kan uppkomma på många sätt. Några vanliga orsaker är olyckor, stroke och sjukdomar. En skada i hjärnan kan påverka en rad olika funktioner – fysiska, kognitiva och psykosociala. 

Vad är AKK?

AKK står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation och är ett samlingsnamn för olika kom­muni­ka­tionssätt och metoder som stödjer kommunikation mellan människor. AKK ersätter och/eller kompletterar ett bristande tal/språk i kommuni­ka­tio­nen mellan männi­skor, och hjälper personen med kommunikationssvårigheter att förstå andra eller att uttrycka sig, eller oftast båda delarna.

Läs mer om AKK

Kalendarium

Idétorget på Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd- StoCKK

På Idétorget visar vi datorbaserat kommunikativt och kognitivt stöd. Här finns 6 datorer samt surfplattor där man kan titta på och prova programvara, styrsätt och annan anpassad teknik för personer med funktionsnedsättning.

Till Idétorget

Klara Mera visningslägenhet på Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd- StoCKK

I Klara Mera visningslägenhet visar vi kommunikativt och kognitivt stöd i en naturlig miljö i form av en bostadslägenhet. Här kan du som besökare se och prova olika hjälpmedel och anpassningar som förenklar vardagen och gör det lättare att kommunicera, förstå, minnas, planera och komma igång.

Till visningslägenheten