En flicka som sitter i ett knä och tittar på en mobil med ponny-hästar.

Förvärvad hjärnskada

Hjärnskador drabbar årligen många människor och förorsakar lidande för den skadade personen och personens familj. Hjärnskador kan uppkomma på många sätt. Några vanliga orsaker är olyckor, stroke och sjukdomar. En skada i hjärnan kan påverka en rad olika funktioner – fysiska, kognitiva och psykosociala. 

Vad är AKK?

AKK står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation och är ett samlingsnamn för olika kom­muni­ka­tionssätt och metoder som stödjer kommunikation mellan människor. AKK ersätter och/eller kompletterar ett bristande tal/språk i kommuni­ka­tio­nen mellan männi­skor, och hjälper personen med kommunikationssvårigheter att förstå andra eller att uttrycka sig, eller oftast båda delarna.

Läs mer om AKK

Visning av hjälpmedel

StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd vänder sig till personer med kommunikativa och/eller kognitiva svårigheter. StoCKK erbjuder öppna visningsmiljöer med exempel på hjälpmedel, anpassningar och datorbaserat stöd. Dit är alla välkomna utan anmälan eller tidsbokning.

Öppet hus på StoCKK

Kalendarium