Forum Funktionshinder

Vi byter namn

1 januari 2019 bildar vi tillsammans med tre andra enheter inom Habilitering & Hälsa Habiliteringens resurscenter. Du kan läsa mer om vår nya verksamhet här:
> habilitering.se/resurscenter

08-123 350 10 Frågetjänst
Olivecronas väg 7
113 61 Stockholm
(Sabbatsbergs sjukhus)
Vägbeskrivning