Kurser och arrangemang av Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinder anordnar kurser, föredrag och andra arrangemang inom olika ämnen och teman som rör funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. Vi riktar oss till närstående, yrkesverksamma, personer med egen diagnos och andra intresserade.

Kurser för närstående

Forum Funktionshinder arrangerar utbildningar, seminarier och temakvällar som riktar sig till dig som är anhörig/närstående till någon med funktionshinder.

Du kan få kunskaper om en funktionsnedsättning, dess konsekvenser och om samhällets stöd. Kurstillfällena blir också en mötesplats där du får möjlighet att träffa andra och utbyta erfarenheter.

> Kursprogram för anhöriga/närstående

För yrkesverksamma och andra intresserade

Vi anordnar kurser och föredrag för yrkesverksamma och föredrag som är öppna för alla intresserade.

> Kursprogram för yrkesverksamma och andra intresserade

Möte med författare

Forum Funktionshinder bjuder in författare som skriver om funktionsnedsättningar. Till författarmötena är alla intresserade välkomna. 

> Författarmöten på Forum Funktionshinders bibliotek

PUL ersätts med GDPR

Den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i alla EU:s medlemsländer. Lagen innebär förändringar för hur personuppgifter ska behandlas och ger stärkta rättigheter för den enskilde individen när det gäller personlig integritet.
De uppgifter du lämnat/själv skrivet in använder vi enbart till vår kursadministration. Vi lämnar heller aldrig ut uppgifterna till någon annan.

> Läs mer här

Kontakt

Har du frågor om någon utbildning, eller av annan anledning vill komma i kontakt med utbildningsverksamheten, ring 08-123 350 20.