Välkommen till Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinder är ett informationscenter med bibliotek, rådgivning, kurser och arrangemang.

Forum Funktionshinder är öppet för alla intresserade. Här kan du ställa frågor, hämta informationsmaterial, låna böcker eller få rådgivning inom området funktionshinder.

CVI-utbildning på webben

Bild från CVI-föreläsning

CVI, cerebral visual impairment, är en synskada som kan uppstå till följd av skador i hjärnan. Barn som föds för tidigt är extra känsliga eftersom hjärnans blodförsörjning inte är färdigutvecklad. Se docent och barnögonläkare Lena Jacobsons föreläsning.

Filmade föreläsningar

Kolla in vårens kurser

Omslag kurskataloger från Forum Funktionshinder våren 2016

Vi anordnar utbildningar, föreläsningar och temakvällar. Vi har ett kursprogram för dig som är anhörig till någon med funktionsnedsättning och ett för dig som arbetar inom funktionshindersområdet. Vissa av våra föredrag är öppna för alla intresserade. 

> Kursprogram för närstående

> Kursprogram för yrkesverksamma

Aktuellt

Våra kurser och arrangemang