Välkommen till Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinder är ett informationscenter med bibliotek, rådgivning, kurser och arrangemang.

Forum Funktionshinder är öppet för alla intresserade. Här kan du ställa frågor, hämta informationsmaterial, låna böcker eller få rådgivning inom området funktionshinder.

Sommartider på Forum Funktionshinder

Biblioteket har öppnat igen efter sommarstängningen. 

Rådgivningens telefontjänst är öppen vardagar kl 08.30 - 16.30. 

Välkommen!

Rådgivning

Ryggtavla av en kvinna som sitter framför en dator och en telefon. Har ett headset på sig.

Rådgivningen är en upplysningstjänst där du kan ställa frågor om allt möjligt som rör funktionshinder. Telefonrådgivningen är öppen kl 08.30 - 16.30 på vardagar.

Forum Funktionshinders rådgivning

Aktuellt

Våra kurser och arrangemang