Välkommen till Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinder är ett informationscenter med bibliotek, rådgivning, kurser och arrangemang.

Forum Funktionshinder är öppet för alla intresserade. Här kan du ställa frågor, hämta informationsmaterial, låna böcker eller få rådgivning inom området funktionshinder.

Besök hos oss på Forum

Bild på personal från Barnombudsmannen

Den 9 mars besökte personal från Barnombudsmannen Forum Funktionshinder och StoCKK. Barnombudsmannens rapport för 2016 ska handla om hur barn och unga med funktionsnedsättning upplever sin vardag. Just nu pågår arbetet med att samla kunskap om hur man pratar med barn med funktionsnedsättning och vilka hjälpmedel man kan använda.

Rådgivning

Ryggtavla av en kvinna som sitter framför en dator och en telefon. Har ett headset på sig.

Rådgivningen är en upplysningstjänst där du kan ställa frågor om allt möjligt som rör funktionshinder. Telefonrådgivningen är öppen kl 08.30 - 16.30 på vardagar. 

Onsdag den 6 maj kl 17.00 - 18.00 kan du i vårt bibliotek få rådgivning om samhällets stöd. Du får då träffa en socionom i 20 minuter. Ingen förbokning krävs.

Forum Funktionshinders rådgivning

Aktuellt

Våra kurser och arrangemang