Välkommen till Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinder är ett informationscenter med bibliotek, rådgivning, kurser och arrangemang.

Forum Funktionshinder är öppet för alla intresserade. Här kan du ställa frågor, hämta informationsmaterial, låna böcker eller få rådgivning inom området funktionshinder.

Höstens kurskataloger

Kurskatalog för närstående och yrkesverksamma

Forum Funktionshinder anordnar kurser och arrangemang för anhöriga, och till personal som i sitt arbete möter personer med funktionsnedsättning. Vi har också föreläsningar om autism och adhd som är öppna för alla. 

Se våra kurskataloger på Publicerat

Rådgivning

Ryggtavla av en kvinna som sitter framför en dator och en telefon. Har ett headset på sig.

Rådgivningen är en upplysningstjänst där du kan ställa frågor om allt möjligt som rör funktionshinder. Telefonrådgivningen är öppen kl 08.30 - 16.30 på vardagar.

Forum Funktionshinders rådgivning

Aktuellt

Våra kurser och arrangemang