Välkommen till Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinder är Habilitering & Hälsas informationscenter med bibliotek, frågetjänst och en kursverksamhet. Vi arbetar för att öka kunskapen om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser och vänder oss till alla berörda och intresserade. På Forum Funktionshinder finns även vägledare med fördjupad kunskap om vård, omsorg och samhällets stöd vid flerfunktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada och neuropsykiatriska diagnoser.

08-123 350 10 Frågetjänst

08-123 350 20 Kurser och arrangemang
08-123 350 30 Bibliotek

Tideliusgatan 12
118 95 Stockholm
Entréplan
Vägbeskrivning

Öppettider

Bibliotekets öppettider under mellandagarna

27 december - 29 december 2016, 12.30-16.30
2 januari - 4 januari 2017, 12.30-16-30 

Biblioteket

Måndag - torsdag 12.30-16.30 (dag före röd dag är det stängt)​

Frågetjänst

​​Måndag - fredag 08.30-16.30 (dag före röd dag 12.30) 

Frågetjänst i biblioteket 

Måndag - torsdag 12.30-16.30 (dag före röd dag är det stängt)

Frågetjänst i biblioteket

Du som har en funktionsnedsättning eller är närstående kan träffa en socionom och ställa frågor om samhällets stöd i Forum Funktionshinders bibliotek. 

Besöket kan vara upp till 20 minuter. Du kan inte förboka tid. Du kan vara anonym, vi har tystnadsplikt och vi för inte journal.

VÄLKOMMEN!

Frågetjänst

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser har i uppgift att samordna insatser inom Stockholms läns landsting samt bidra till informationsspridning och utbildning om sällsynta diagnoser. Varje termin anordnas temadagar. Information om dessa hittar du på deras webbsida.

Centrum för sällsynta diagnoser

Aktuellt

Våra kurser och arrangemang