Välkommen till Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinder är Habilitering & Hälsas informationscenter med bibliotek, frågetjänst och en kursverksamhet. Vi arbetar för att öka kunskapen om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser och vänder oss till alla berörda och intresserade. På Forum Funktionshinder finns även vägledare med fördjupad kunskap om vård, omsorg och samhällets stöd vid flerfunktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada och neuropsykiatriska diagnoser.

08-123 350 10 Frågetjänst

08-123 350 20 Kurser och arrangemang

Tideliusgatan 12
118 95 Stockholm
Entréplan
Vägbeskrivning

Öppettider

Frågetjänst

​​Måndag - fredag 08.30-16.30 (dag före röd dag 12.30) 

Biblioteket är stängt

Biblioteket är stängt för ombyggnation från och med 23 december.

Bibliotekets böcker och filmer kan tills vidare reserveras och sen hämtas på biblioteken på Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Karolinska sjukhuset Solna och Huddinge.

Tillbakalämning av böcker görs i lådan precis utanför biblioteket på Rosenlund.

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser har i uppgift att samordna insatser inom Stockholms läns landsting samt bidra till informationsspridning och utbildning om sällsynta diagnoser. Varje termin anordnas temadagar. Information om dessa hittar du på deras webbsida.

Centrum för sällsynta diagnoser

Aktuellt

Våra kurser och arrangemang