Välkommen till Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinder är Habilitering & Hälsas informationscenter med bibliotek, frågetjänst och en kursverksamhet. Vi arbetar för att öka kunskapen om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser och vänder oss till alla berörda och intresserade. På Forum Funktionshinder finns även vägledare med fördjupad kunskap om vård, omsorg och samhällets stöd vid flerfunktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada och neuropsykiatriska diagnoser.

> Hitta till Forum Funktionshinder på Rosenlund

08-123 350 10 Frågetjänst

08-123 350 40 Texttelefon
Öppettider, se Frågetjänst

08-123 350 20 Kurser och arrangemang
08-123 350 30 Bibliotek

Tideliusgatan 12
118 95 Stockholm
Entréplan
Vägbeskrivning

Sommartider för Forum Funktionshinders bibliotek och frågetjänst

Frågetjänsten har öppet hela sommaren. Vi har dock stängt för lunch 12.00-13.00 under 4 juli till 12 augusti.

Bibliotek har sommarstängt 4 juli till 12 augusti. Då är det inte heller möjligt att besöka frågetjänsten. Passa på att låna böcker innan vi stänger!

Frågetjänst i biblioteket

Du som har en funktionsnedsättning eller är närstående träffa en socionom och ställa frågor om samhällets stöd i Forum Funktionshinders bibliotek. 

Besöket kan vara upp till 20 minuter. Du kan inte förboka tid. Du kan vara anonym, vi har tystnadsplikt och vi för inte journal.

Frågetjänsten i biblioteket är öppen
Måndag - torsdag 
12.30-16.30 (dag före röd dag till 15.00)

18 maj och 1 juni är det öppet till 18.00.

VÄLKOMMEN!

Frågetjänst

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser har i uppgift att samordna insatser inom Stockholms läns landsting samt bidra till informationsspridning och utbildning om sällsynta diagnoser. Varje termin anordnas temadagar. Information om dessa hittar du på deras webbsida.

Centrum för sällsynta diagnoser

Aktuellt

Våra kurser och arrangemang