Om urvalet

Sammanfattningar 2007–2011

Artiklarna har publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter från januari 2007 till februari 2011. Det förekommer inga artiklar som endast är publicerade i elektronisk form. Samtliga artiklar är hittade genom en litteratursökning via Psychlit. Det innebär att det kan finnas artiklar under ovanstående tidsperiod som inte finns med här på webbplatsen. Sammanfattningarna är skrivna av SvenOlof Dahlgren, psykolog.

Sammanfattningar från 2014

Psykologerna Lars Klintwall och David Edfelt har valt ut artiklar från följande tidskrifter: Autism, Autism Research, Journal of Autism and Developmental Disorders samt Molecular Autism. Dessa tidskrifter har högt renommé och artiklarna har valts för att både spegla bredden i forskningen och för att visa resultat från studier som kan vara av intresse för såväl professionella som föräldrar, anhöriga och en intresserad allmänhet. De sammanfattningar som har publicerats hittills kommer från tidskriften Autism. Fler sammanfattningar kommer att läggas till allteftersom.