Vad är ASD?

Se riksförbundet Attentions film om ASD (Autism Spectrum Disorder), där barn berättar om sin egen diagnos.

> Vad är autismspektrumtillstånd? 
(Länken leder till Attentions webbplats.)

> Andra filmer på Attentions webbplats