Lätt att göra rätt

Lätt att göra rätt är fem filmer från Autism- och Aspergerförbundet. För den som har autism finns lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som ger rätt till stöd. I följande korta filmer om Linus, Kristin, Pelle, Stina och Fredrik visas några exempel på att det är lätt att göra rätt - om man följer lagen.

> Lätt att göra rätt (Autism- och Aspergerförbundets webbplats)