Autism hos barn – symtom och strategier

Här finns sju korta filmer om autism som bygger på första delen i Habilitering & Hälsas introduktionsprogram för föräldrar till barn 5–6 år med autismdiagnos. Filmerna beskriver symtomen vid autism och visar hur man kan anpassa sina krav för ett barn med autism. De tar också upp viktiga strategier för barns lärande. Föreläsare är Helena Larsson, kurator på Autismcenter små barn.

Del 1. Autism – diagnos och symtom

Vanliga symtom hos ett barn med autism.

Del 2. Perception – annorlunda sätt att att ta in information

Om att ha ha en annorlunda perception i form av under- eller överkänslighet för sinnesintryck.


Del 3. Kognition – annorlunda sätt att bearbeta information

Om att ha en annorlunda kognition och till exempel ha svårt med mentalisering, automatisering och generalisering.


Del 4. Kravundvikande – vad är det?

Om vad kravundvikande är och hur det uppstår.

 

Del 5. Att anpassa krav

Hur man kan anpassa sina krav för ett barn med autism, med syfte att minska kravundvikande.

Del 6. Barnets stund

En beskrivning av övningen barnets stund, som är en viktig del i att minska kravundvikande och öka samarbetet med barnet. Filmen visar vad barnets stund är och hur den ska genomföras


Del 7. Lära sig nya saker

Hur man kan motivera och hjälpa ett barn med autism att lära sig nya saker.