Färdmedel och resor

Här hittar du information om att ta körkort, ansöka om bilstöd, resa med kollektivtrafik, flyga, åka båt och tåg när du har en funktionsnedsättning.

> Bil
> Båt, flyg och tåg 
> Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresa
> Kollektivtrafik

Bil

Här finns information om att köra bil, ansöka om bilstöd, anpassning av bilar, bilbarnstolar och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Bilanpassning och bilstöd

Bilanpassning via Stockholms läns landsting

Behöver du specialutrusta eller bygga om bilen för att kunna använda den kan du få anpassningsbidrag via landstinget.

Vem kan ansöka?

 • du som har behov att sköta dagliga ärenden med hjälp av bil och andra förflyttningshjälpmedel
 • du som är 50-65 år och inte har arbetsmarknadsanknytning
 • du som är över 65 år
 • du ska vara ägare till bilen 
 • du ska själv kunna köra bilen
 • du som är passagerare med funktionsnedsättning och stadigvarande reser i samma bil kan få ersättning för lyftanordning, fasta ramper och anpassning av stol.

> Bilanpassning - hjälpmedelsguiden.se

Bilbarnstolar

Behöver du bilbarnstolar för barn med funktionsnedsättningar kan du vända dig till Trafikverkets förarprovskontor i Farsta,  Aleksandar Milatovic 010-124 00 53 eller Jan Wennerström 010-123 98 22. På förarprovskontoret finns en utställning med de vanligaste modellerna av bilbarnstolar för barn med rörelsehinder.

Bilstöd

Bilstöd är bidrag för dig som har en funktionsnedsättning och stora svårigheter att röra dig. Bilstödet ska göra det lättare att köpa eller anpassa en bil efter dina behov. 

Vem kan få bilstöd?

 • du ska ha en funktionsnedsättning som gör att du har mycket stora svårigheter att förflytta dig eller åka kollektivt
 • svårigheterna ska finnas kvar nio år eller längre
 • du måste vara försäkrad i Sverige.

Dessutom måste du vara i en eller flera av de här fyra situationerna:

 • behöver bilen för att kunna arbeta eller studera och är under 65 år
 • du ska köra bilen själv och vara 18-49 år
 • du har barn som är under 18 år och bor hemma och du behöver bil för att förflytta dig tillsammans med barnet
 • du har sjukersättning och fick tidigare bilstöd för att kunna arbeta eller studera.

> Bilstöd för barn - forsakringskassan.se
> Bilstöd för vuxna - forsakringskassan.se

Hyrbilsanpassning för dig med funktionshinder

​Hertz hyrbilsföretag har hyrbilar med handreglage i Göteborgs-, Stockholms- och Malmöområdet. Det kostar ingenting extra. Du måste boka minst 48 timmar innan. 
> Hyrbilsanpassning för dig med funktionshinder - hertz.se

Körkort

Bilstöd

Vid vissa speciella situationer kan du ansöka från Försäkringskassan om att få körkortet betalt. 
> Bilstöd för vuxna - forsakringskassan.se

Transportstyrelsen 

Hos Transportstyrelsen får du svar på frågor om

 • körkortstillstånd
 • hälsodeklaration
 • regler för handledare
 • tillverkning av körkort
 • internationella körkort
 • körkort från andra länder.

> Körkort - transportstyrelsen.se 

Trafikverket 

Hos Trafikverket får du svar på frågor om

 • tidbokning
 • kunskapsprov
 • körprov
 • fotografering till körkortet
 • provavgifter
 • avbokning av prov.

> Körkortsprov - trafikverket.se 

Körkortskoll 

Riksförbundet Attention har gett ut en skriften som heter Körkortskoll. Den tar upp möjligheterna att ta körkort när en person har neuropsykiatriska funktionsnedsättning.  
> Körkortskoll - attention.se

Medicinska krav för innehav av körkort

I Transportstyrelsens föreskrifter kan du läsa mer om vilka medicinska krav som finns för att få körkortstillstånd och körkort när man har en funktionsnedsättning. 

Läkaren är anmälningsskyldig till Transportstyrelsen om de vid en undersökning ser att en person som har körkort av medicinska skäl är olämplig att köra. 
> Medicinska krav för körkort - transportstyrelsen.s

Avgifter för intyg till körkort

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms län har bestämt att läkare kan ta ut en avgift när de skriver läkarintyg för körkortstillstånd. Då gäller inte högkostnadsskyddet. Avgiften gäller ungdomar under 18 år.

Läs mer om vilken avgift du ska betala när det gäller intyg till körkort på Stockholms läns landstings Regelverk för intyg och utlåtanden samt vaccinationer och hälsoundersökningar sidan nio.
> Avgifter för intyg-  vardgivarguiden.se (PDF-dokument)

Trafikmedicinskt centrum i Huddinge

Trafikmedicinskt centrum i Huddinge gör utredningar och lämplighetsbedömningar för körkortsinnehav hos personer med sjukdomar eller skador.

Centret vänder sig till alla åldrar och personer som har demenssjukdomar, stroke/neurologisk sjukdom och neuropsykiatriska diagnoser. Du behöver ingen remiss om du är folkbokförd i Stockholms län. 
> Trafikmedicinskt centrum i Huddinge - karolinska.se

Pakeringstillstånd och dispenser

Dispenser för dubbdäcksförbudet i Stockholm 

Det är förbjudet att köra med dubbdäck på Hornsgatan, Kungsgatan och Fleminggatan. Dispenser kan ges av medicinska eller andra tungt vägande skäl till personer som har fått bilstöd, har parkeringstillstånd för rörelsehindrade eller ofta har ärenden på de gator som har dubbdäcksförbud.

Du kan ansöka om dispens via e-post eller brev och det kostar 240 kronor. I ansökan ska du skriva vilka gator du vill ha dispens för. Vid avslag kan du överklaga. 
> Om Hornsgatan - stockholm.se

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

​Har du har ett varaktigt funktionshinder som innebär att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 

Parkeringstillståndet ska placeras i framrutan i bilen så att det är väl synligt och läsbart utifrån.

Parkeringstillstånd gäller i hela landet. Det gäller även i de flesta europeiska länderna. Kontakta landets ambassad för information om vilka regler som gäller om du ska använda tillståndet vid resa.
> Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - transportstyrelsen.se

Trängselskatt

Den som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade är undantagen från trängselskatt. Ansökan görs hos Skatteverket. Undantaget från skatteplikt gäller så länge parkeringstillståndet är giltigt.

Skatteverket kan för varje parkeringstillstånd undanta två bilar från trängselskatt om det finns synnerliga skäl. Det kan till exempel vara när ett rörelsehindrat barn har föräldrar som bor på olika håll. Till ansökan bifogas kopia av framsidan på utfärdat parkeringstillstånd. Ansökningsblankett finns på Skatteverkets webbplats.
> Befrielse från trängselskatt - skatteverket.se 

Båt, flyg och tåg

Reseguide

Reseguiden beskriver vilka rättigheter du har som resenär före, under och efter din resa när det gäller flyg-, tåg- buss-, båt-, taxi- och för paketresor. Konsumentverket står bakom wepplatsen och kan även hjälpa dig med hur du klagar på resan.
​> Reseguide - hallakonsument.se 

Båt

Waxholmsbolaget är ​ansvarigt för kollektivtrafiken till sjöss i Stockholms skärgård och hamn. Fartygen är utrustade med en bred och stabil landgång. Dessutom finns fartygets besättning till hands ombord och vid på- och avstigning.
> Tillgänglighet ombord - waxholmsbolaget.se

Skärgård för alla

Skärgårdsstiftelsen har gjort en broschyr som heter Skärgård för alla med information om resor och besöksmål för dig som är rörelsehindrad. I broschyren  presenteras några öar i Stockholms skärgård utifrån hur tillgängliga de är. Det finns även information om tillgängligheten på några av Waxholmsbolagets fartyg.
> Skärgård för alla - waxholmsbolaget.se (PDF-dokument)

Flyg

Att resa med funktionsnedsättning med flyg

Transportstyrelsen har samlat information om vad personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet samt astma och/eller allergi bör tänka på i samband med flygresor
> Att resa med funktionsnedsättning med flyg - transportstyrelsen.se

Information om du har särskilda behov vid flygresa

Informationen riktar sig till dig med särskilda behov i samband med flygresa, till exempel ledsagning, allergi eller flygrädsla.

Här kan du läsa mer om hur ledsagning fungerar och hur du bokar, packar mediciner, checkar in hjälpmedel eller reser med assistanshund. Information finns även för dig med nedsatt syn eller hörsel som vill veta mer om hur det fungerar på flygplatser och ombord på flygplan.

Beskriv vad du behöver hjälp med när du bokar resan eller förboka ledsagning 48 timmar innan avresa via ditt flygbolag. 
> Särskilda behov vid flygresa - swedavia.se

Parkering för dig med funktionsnedsättning

På Arlanda finns ett flertal parkeringsplatser för dig med funktionsnedsättning, både i parkeringshus och på de terminalnära parkeringarna.
> Parkering för dig med funktionsnedsättning - swedavia.se

Skavsta flygplats

På Skavstas webbplats hittar du information om vad som gäller för bokning av assistans, om mötesplatser och om parkeringsplatser för fordon med parkeringstillstånd.  
> Assistans för funktionshindrade - skavsta.se

Tåg

På SJ:s webbplats finns information om vilken hjälp du som har en funktionsnedsättning kan få inför och under en resa med tåg.
> Funktionsnedsättning - sj.se

Ledsagning på stationer 

Ledsagning på stationen när du ska åka tåg är en kostnadsfri tjänst som går att beställa. Du kan också få ledsagning ​på vissa av SL:s stationer i spårtrafiken och i angränsande bussterminaler. Information om ledsagning finns på SJ och SL:s webbplatser.
> stationsledsagning.se

Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresa

Färdtjänst i Stockholms län

Om du har stora svårigheter att förflytta dig eller åka med den allmänna kollektivtrafiken kan du ansöka om färdtjänst i din kommun.

För att få resa med färdtjänst ska du:

 • vara folkbokförd i Stockholms län
 • ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med den allmänna kollektivtrafiken
 • ha en funktionsnedsättning som varar i minst tre månader.

Du behöver alltid ett läkarintyg för färdtjänst med en beskrivning av din funktionsnedsättning och dina svårigheter till följd av nedsättningen. Vid ögonsjukdom och psykiatrisk sjukdom behöver du ett läkarintyg från specialistläkare.
> Färdtjänstresor - fardtjansten.sll.se

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är resor för personer med funktionshinder som sker utanför hemkommun eller hemlän. Du ansöker om riksfärdtjänst hos din kommun. Riksfärdtjänst kan vara att åka med tåg, flyg, båt och samordnad taxi. 

Riksfärdtjänsten Sverige AB

Riksfärdtjänsten Sverige AB är en beställningscentral som bokar resor för personer med funktionsnedsättning. Centralen har mer än hälften av Sveriges kommuner som kunder.

På Riksfärdtjänsten Sverige AB hittar du din kommuns webbsidor med information och i vissa fall även ansökningsblanketter för riksfärdtjänsten. 
> Riksfärdtjänsten Sverige AB - rft.se  

Sjukresor

Sjukresa kan vara aktuellt om du inte kan resa med kollektivtrafik till vård och behandling. Ansvarig vårdgivare bedömer ditt medicinska behov av sjukresa. Har du färdtjänst har du automatiskt sjukresa. Om du beviljas sjukresa får du ett sjukresekort av vårdgivaren som fyller på kortet med resor. Kortet visar du för föraren.
> Sjukresor - fardtjansten.sll.se

Kollektivtrafik i Stockholms län

På SL:s webbplats finns det information om tillgängligheten på stationer och vilken hjälp du kan få när du åker kommunalt i Stockholms län. 

Du kan också ringa SL:s kundtjänst för att få information om tillgänglighet, telefon 020 - 120 20 22, sms på telefonnummer 0702-564 681 eller mejla till adressen tillganglighet@sl.se
> SL-trafikens tillgänglighet - sl.se