Färdmedel och resor

Här hittar du information om till exempel att ta körkort, ansöka om bilstöd, resa med kollektivtrafiken, flyga, åka båt och tåg när du har en funktionsnedsättning.

> Bil
> Båt, flyg och tåg 
> Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresa
> Kollektivtrafik

Bil

Här hittar du allt som rör  att köra bil, ansöka om bilstöd, anpassning av bilar, bilbarnstolar och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Bilanpassning och bilstöd

Bilanpassning via Stockholms läns landsting

Om du behöver specialutrusta eller bygga om bilen för att kunna använda den kan du få anpassningsbidrag via landstinget.

Vem kan ansöka?

 • Du som har behov att sköta dagliga ärenden med hjälp av bil och andra förflyttningshjälpmedel
 • Du som är mellan 50- 65 år som ej har arbetsmarknadsanknytning
 • Du som är över 65 år
 • Du ska vara ägare till bilen 
 • Du ska själv kunna köra bilen
 • Du som är passagerare inom samma personkrets som ovan med funktionsnedsättning, som stadigvarande reser i samma bil kan få ersättning för lyftanordning, fasta ramper och anpassning av stol

> Bilanpassning - hjälpmedelsguiden.se

Bilbarnstolar

Behöver du bilbarnstolar för barn med funktionsnedsättningar, kan du vända dig till Trafikverkets förarprovskontor i Farsta,  Aleksandar Milatovic 010-124 00 53 eller Jan Wennerström 010-123 98 22.. Där finns en utställning med de vanligaste modellerna av bilbarnstolar för barn med rörelsehinder.

Bilstöd

Bilstöd är bidrag till dig som har en funktionsnedsättning och har stora svårigheter att röra dig. Bilstödet ska göra det lättare att köpa eller anpassa en bil efter dina behov. Du kan även ansöka om att ta körkort om du behöver körkort för att kunna arbeta.

Vem kan få bilstöd?

 • Du ska ha en funktionsnedsättning som gör att du har mycket stora svårigheter att förflytta dig eller åka kollektivt
 • Svårigheterna ska finnas kvar 9 år eller längre
 • Du måste vara försäkrad i Sverige

Dessutom måste du vara i en eller flera av de här 4 situationerna:

 • Behöver bilen för att kunna arbeta eller studera och är under 65 år
 • Du ska köra bilen själv och är 18-49 år
 • Du har barn som är under 18 år och bor hemma och du behöver bil för att förflytta dig tillsammans med barnet
 • Du har sjukersättning och fick tidigare bilstöd för att kunna arbeta eller studera

> Bilstöd för barn - forsakringskassan.se
> Bilstöd för vuxna - forsakringskassan.se

Körkort

Transportstyrelsen 

Hos Transportstyrelsen får du svar på frågor om

 • körkortstillstånd
 • hälsodeklaration
 • regler för handledare
 • tillverkning av körkort
 • internationella körkort
 • körkort från andra länder.

> Körkort - transportstyrelsen.se 

Trafikverket 

Hos Trafikverket får du svar på frågor om

 • tidbokning
 • kunskapsprov
 • körprov
 • fotografering till körkortet
 • provavgifter
 • avbokning av prov.

> Körkortsprov - trafikverket.se 

Medicinska krav för innehav av körkort

I Transportstyrelsens föreskrifter kan du till exempel läsa mer om vilka medicinska krav som ställs för att få körkortstillstånd och körkort när man har en funktionsnedsättning. 

Läkaren är anmälningsskyldig till Transportstyrelsen om de vid en undersökning ser att en person som har körkort av medicinska skäl är olämplig att köra. 
> Medicinska krav för körkort - transportstyrelsen.s

Avgifter för intyg till körkort

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms län har bestämt att läkare kan ta ut en avgift när de skriver läkarintyg för körkortstillstånd. Då gäller inte högkostnadsskyddet. Avgiften gäller ungdomar under 18 år.

Det kostar att få läkarutlåtande till körkort.  Läs mer om vilken avgift du ska betala när det gäller intyg till körkort på sidan 9. 
> Avgifter för intyg till körkort - vardgivarguiden.se 

Trafikmedicinskt centrum i Huddinge

Trafikmedicinskt centrum i Huddinge görs utredningar och lämplighetsbedömningar för körkortsinnehav hos personer med sjukdomar eller skador.

De vänder sig till alla åldrar och personer som har demenssjukdomar, stroke/neurologisk sjukdom och neuropsykiatriska diagnoser. Du behöver ingen remiss om du är folkbokförd i Stockholms län. 
> Trafikmedicinskt centrum i Huddinge - karolinska.se

Pakeringstillstånd och dispenser

Dispenser för dubbdäcksförbudet i Stockholm 

Man får inte köra med dubbdäck på Hornsgatan, Kungsgatan och Fleminggatan. Eventuellt kan dispenser ges av medicinska eller andra tungt vägande skäl ges till exempel personer som har fått bilstöd, har parkeringstillstånd för rörelsehindrade och har  ofta ärende på de gatorna som har dubbdäcksförbudet.

Du kan ansöka om dispens via e-post eller brev och det kostar 240 kronor. I ansökan ska du skriva vilka gator du vill ha dispens för. Vid avslag kan du överklaga. 
> Om Hornsgatan - stockholm.se

Parkeringstillstånd

Har du stora problem att gå eller är du rullstolsburen kan du få parkera ditt fordon på speciella parkeringsplatser för rörelsehindrade. Även personer med psykiska problem, som till exempel fobier, kan i vissa fall få parkeringstillstånd.

Ditt parkeringstillstånd gäller i hela landet. Det gäller även i de flesta europeiska länderna. Ett tips om du ska åka utomlands är att kontakta landets ambassad för information om vad som gäller där.
> Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - transportstyrelsen.se

Trängselskatt

Den som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade är undantagen från trängselskatt. Ansökan ska göras hos Skatteverket. Undantaget från skatteplikt gäller så länge som parkeringstillståndet är giltigt.

Skatteverket kan undanta två bilar från trängselskatt för varje parkeringstillstånd om det finns synnerliga skäl. Detta kan till exempel vara när ett rörelsehindrat barn har föräldrar som bor på olika håll. Till ansökan, som ska skickas till Skatteverket, ska bifogas kopia av framsidan av utfärdat parkeringstillstånd. Ansökningsblankett finns på Skatteverkets webbplats.
> Befrielse från trängselskatt - skatteverket.se 

Båt, flyg och tåg

Reseguide

Reseguiden beskriver vilka rättigheter du har som resenär före, under och efter din resa när det gäller flyg-, tåg- buss-, båt-, taxi- och för paketresor. De kan även hjälpa dig med hur du klagar på resan.
​> Reseguide - hallakonsument.se 

Båt

Waxholmsbolaget är ​ansvariga för kollektivtrafiken till sjöss i Stockholms skärgård och hamn. Fartygen är alla utrustade med en bred och stabil landgång. Dessutom finns fartygets besättning alltid till hands, både ombord och vid på- och avstigning.
> Tillgänglighet ombord - waxholmsbolaget.se

Flyg

Att resa med funktionsnedsättning med flyg

Transportstyrelsen har samlat information vad personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet samt astma och/eller allergi bör tänka på i samband med flygresor
> Att resa med funktionsnedsättning med flyg - transportstyrelsen.se

Information om du har särskilda behov vid flygresa

​Information för dig med särskilda behov i samband med flygresa om du har till exempel funktionsnedsättning och behöver ledsagning, om du har en allergi eller är flygrädd.

Här kan du läsa mer om hur ledsagning fungerar och hur du bokar, packar mediciner, checkar in hjälpmedel eller reser med assistanshund.. De har även  information till dig med nedsatt syn eller hörsel som vill veta mer om hur det fungerar på flygplatser och ombord på flygplanet.

När du bokar resan beskriva vad du behöver ha hjälp eller förboka gärna ledsagning 48 timmar innan avresa via ditt flygbolag. 
> särskilda behov vid flygresa - swedavia.se

Parkering för dig med funktionsnedsättning

På Stockholm Arlanda Airport finns ett flertal parkeringsplatser för dig med funktionsnedsättning, både i parkeringshus och på de terminalnära parkeringarna.
> Parkering för dig med funktionsnedsättning - swedavia.se

Skavsta flygplats

På Skavstas webbsida hittar du information om vad som gäller för bokning av assistans, om mötesplatser och om parkeringsplatser för fordon med parkeringstillstånd.  
> Assistans för funktionshindrade - skavsta.se

Tåg

På SJ:s webbsida kan du hitta information om vilken hjälp du som har en funktionsnedsättning kan få inför och under en resa med tåg.
> Funktionsnedsättning - sj.se

Ledsagning på stationer 

Om du behöver ledsagning på stationen när du ska åka tåg så finns denna tjänst att beställa kostnadsfritt. Du kan också få ledsagning ​på vissa av SL:s stationer i spårtrafiken och i angränsande bussterminaler. Information om ledsagning finns också på SJ och SL:s webbplatser.
> stationsledsagning.se

Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresa

Färdtjänst i Stockholms län

Om du har stora svårigheter att förflytta sig eller att åka med den allmänna kollektivtrafiken kan du ansöka om färdtjänst i din kommun.

För att få resa med färdtjänst ska du

 • Vara folkbokförd i Stockholms län
 • Ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med den allmänna kollektivtrafiken
 • Ha en funktionsnedsättning som varar i minst tre månader

Du behöver alltid ha ett läkarintyg för färdtjänst med en beskrivning av din funktionsnedsättning och dina svårigheter till följd av nedsättningen. Vid ögonsjukdom och psykiatrisk sjukdom behöver du ett läkarintyg från specialistläkare.
> Färdtjänstresor - fardtjansten.sll.se

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänsten är resor för personer med funktionshinder som sker utan för sin kommun eller län. Du ansöker om riksfärdtjänst hos din kommun.  Du kan åka med tåg, flyg, båt och samordnad taxi. 

Riksfärdtjänsten Sverige AB

Riksfärdtjänsten Sverige AB är en beställningscentral som boka resor för personer med funktionshinder. De har mer än hälften av Sveriges kommuner som kunder.

På Riksfärdtjänsten Sverige AB hittar du din kommuns webbsidor med information och i vissa fall även ansökningsblanketter för riksfärdtjänsten. 
> Riksfärdtjänsten Sverige AB - rft.se  

Sjukresor

Om du av medicinska skäl inte kan resa kollektivt för att få vård eller behandling har du rätt till sjukresa. Sjukresan kan göras med taxi, specialfordon/rullstolstaxi eller egen bil.

Det krävs ett tillstånd från vårdgivaren, till exempel din läkare, tandläkare eller sjukgymnast/fysioterapeut för att få göra en sjukresa. Om du har färdtjänst så har du automatiskt rätt till sjukresa.
> Sjukresor - fardtjansten.sll.se

Kollektivtrafik i Stockholms län

På SL:s webbsida finns det information om tillgängligheten på de olika stationerna och vilken hjälp du kan få när du ska åka kommunalt i Stockholms län. 

Du kan också ringa till SL:s kundtjänst för att få information om tillgänglighet, telefon 020 - 120 20 22. Om du inte kan ringa går det att skicka sms på telefonnummer 0702-564 681 eller mejla till adressen tillganglighet@sl.se.
> SL-trafikens tillgänglighet - sl.se