Färdmedel och resor

Här hittar du information om att ta körkort, ansöka om bilstöd, resa med kollektivtrafik, flyga, åka båt och tåg när du har en funktionsnedsättning.


> Bil
> Båt, flyg och tåg 
> Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresa
> Kollektivtrafik

Bil

Här finns information om att köra bil, ansöka om bilstöd, anpassning av bilar, bilbarnstolar och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Bilanpassning och bilstöd

Bilanpassning via Stockholms läns landsting

Behöver du specialutrusta eller bygga om bilen för att kunna använda den kan du få anpassningsbidrag via landstinget.

Vem kan ansöka?

 • du som har behov att sköta dagliga ärenden med hjälp av bil och andra förflyttningshjälpmedel
 • du som är 50-65 år och inte har arbetsmarknadsanknytning
 • du som är över 65 år
 • du ska vara ägare till bilen 
 • du ska själv kunna köra bilen
 • du som är passagerare med funktionsnedsättning och stadigvarande reser i samma bil kan få ersättning för lyftanordning, fasta ramper och anpassning av stol.

> Bilanpassning - hjälpmedelsguiden.se

Bilbarnstolar

Behöver du bilbarnstolar för barn med funktionsnedsättningar kan du vända dig till Trafikverkets förarprovskontor i Farsta,  Aleksandar Milatovic 010-124 00 53 eller Jan Wennerström 010-123 98 22. På förarprovskontoret finns en utställning med de vanligaste modellerna av bilbarnstolar för barn med rörelsehinder.

Bilstöd

​Du kan ansöka om bilstöd om du har en funktionsnedsättning och mycket stora svårigheter att förflytta dig eller åka med kollektivtrafik. För att få bilstödet måste du behöva bilen för att kunna studera eller arbeta. Bilstödet är ett bidrag för att du ska kunna köpa och anpassa ett fordon efter dina behov. Ansökan görs till Försäkringskassan.

> Bilstöd för barn - forsakringskassan.se
> Bilstöd för vuxna - forsakringskassan.se

Hyrbilsanpassning för dig med funktionshinder

​Hertz hyrbilsföretag har hyrbilar med handreglage i Göteborgs-, Stockholms- och Malmöområdet. Det kostar ingenting extra. Du måste boka minst 48 timmar innan. 
> Hyrbilsanpassning för dig med funktionshinder - hertz.se

Körkort

För att ta körkort behöver du ansöka om körkortstillstånd hos Transportstyrelsen. Du skickar med en hälsodeklaration som du ska ha fyllt i och ett synintyg. Det finns olika medicinska krav för personer med funktionsnedsättning. Läs mer på Transportstyrelsens webbplats.
>Transportstyrelsen

Bilstöd

Vid vissa speciella situationer kan du ansöka från Försäkringskassan om att få körkortet betalt. 
> Bilstöd för vuxna - forsakringskassan.se

Transportstyrelsen 

Hos Transportstyrelsen får du svar på frågor om

 • körkortstillstånd
 • hälsodeklaration
 • regler för handledare
 • tillverkning av körkort
 • internationella körkort
 • körkort från andra länder.

> Körkort - transportstyrelsen.se 

Trafikverket 

Hos Trafikverket får du svar på frågor om

 • tidbokning
 • kunskapsprov
 • körprov
 • fotografering till körkortet
 • provavgifter
 • avbokning av prov.

> Körkortsprov - trafikverket.se 

Körkortskoll 

Riksförbundet Attention har gett ut en skriften som heter Körkortskoll. Den tar upp möjligheterna att ta körkort när en person har neuropsykiatriska funktionsnedsättning.  
> Körkortskoll - attention.se

Medicinska krav för innehav av körkort

I Transportstyrelsens föreskrifter kan du läsa mer om vilka medicinska krav som finns för att få körkortstillstånd och körkort när man har en funktionsnedsättning. 

Läkaren är anmälningsskyldig till Transportstyrelsen om de vid en undersökning ser att en person som har körkort av medicinska skäl är olämplig att köra. 
> Medicinska krav för körkort - transportstyrelsen.s

Avgifter för intyg till körkort

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms län har bestämt att läkare kan ta ut en avgift när de skriver läkarintyg för körkortstillstånd. Då gäller inte högkostnadsskyddet. Avgiften gäller ungdomar under 18 år.

Läs mer om vilken avgift du ska betala när det gäller intyg till körkort på Stockholms läns landstings Regelverk för intyg och utlåtanden samt vaccinationer och hälsoundersökningar sidan nio.
> Avgifter för intyg-  vardgivarguiden.se (PDF-dokument)

Trafikmedicinskt centrum i Huddinge

Trafikmedicinskt centrum i Huddinge gör utredningar och lämplighetsbedömningar för körkortsinnehav hos personer med sjukdomar eller skador.

Centret vänder sig till alla åldrar och personer som har demenssjukdomar, stroke/neurologisk sjukdom och neuropsykiatriska diagnoser. Du behöver ingen remiss om du är folkbokförd i Stockholms län. 
> Trafikmedicinskt centrum i Huddinge - karolinska.se

Pakeringstillstånd och dispenser

Dispenser för dubbdäcksförbudet i Stockholm 

Det är förbjudet att köra med dubbdäck på Hornsgatan, Kungsgatan och Fleminggatan. Dispenser kan ges av medicinska eller andra tungt vägande skäl till personer som har fått bilstöd, har parkeringstillstånd för rörelsehindrade eller ofta har ärenden på de gator som har dubbdäcksförbud.

Du kan ansöka om dispens via e-post eller brev och det kostar 240 kronor. I ansökan ska du skriva vilka gator du vill ha dispens för. Vid avslag kan du överklaga. 
> Om Hornsgatan - stockholm.se

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har en bestående funktionsnedsättning och väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand kan i din kommun ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringstillståndet gäller i hela landet och i de flesta europeiska länder. 
> Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - transportstyrelsen.se

Trängselskatt

Den som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade är undantagen från trängselskatt. Ansökan görs hos Skatteverket. Undantaget från skatteplikt gäller så länge parkeringstillståndet är giltigt.

Skatteverket kan för varje parkeringstillstånd undanta två bilar från trängselskatt om det finns synnerliga skäl. Det kan till exempel vara när ett rörelsehindrat barn har föräldrar som bor på olika håll. Till ansökan bifogas kopia av framsidan på utfärdat parkeringstillstånd. Ansökningsblankett finns på Skatteverkets webbplats.
> Befrielse från trängselskatt - skatteverket.se 

Båt, flyg och tåg

Reseguide

Reseguiden är en webbplats som beskriver vilka rättigheter du har som resenär före, under och efter din resa med flyg-, tåg- buss-, båt-, taxi- och paketresor. Under varje rubrik finns information om tillgänglighet för dig som har en funktionsnedsättning.
​> Reseguide - hallakonsument.se 

Båt

Waxholmsbolaget är ​ansvarigt för kollektivtrafiken till sjöss i Stockholms skärgård och hamn. Fartygen är utrustade med en bred och stabil landgång. Dessutom finns fartygets besättning till hands ombord och vid på- och avstigning.
> Tillgänglighet ombord - waxholmsbolaget.se

Skärgård för alla

Skärgårdsstiftelsen har gjort en broschyr som heter Skärgård för alla med information om resor och besöksmål för dig som är rörelsehindrad. I broschyren  presenteras några öar i Stockholms skärgård utifrån hur tillgängliga de är. Det finns även information om tillgängligheten på några av Waxholmsbolagets fartyg.
> Skärgård för alla - waxholmsbolaget.se (PDF-dokument)

Flyg

Att resa med funktionsnedsättning med flyg

Transportstyrelsen har samlat information om vad personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet samt astma och/eller allergi bör tänka på i samband med flygresor
> Att resa med funktionsnedsättning med flyg - transportstyrelsen.se

Information om du har särskilda behov vid flygresa

Informationen riktar sig till dig med särskilda behov i samband med flygresa, till exempel ledsagning, allergi eller flygrädsla.

Här kan du läsa mer om hur ledsagning fungerar och hur du bokar, packar mediciner, checkar in hjälpmedel eller reser med assistanshund. Information finns även för dig med nedsatt syn eller hörsel som vill veta mer om hur det fungerar på flygplatser och ombord på flygplan.

Beskriv vad du behöver hjälp med när du bokar resan eller förboka ledsagning 48 timmar innan avresa via ditt flygbolag. 
> Särskilda behov vid flygresa - swedavia.se

Parkering för dig med funktionsnedsättning

På Arlanda finns ett flertal parkeringsplatser för dig med funktionsnedsättning, både i parkeringshus och på de terminalnära parkeringarna.
> Parkering för dig med funktionsnedsättning - swedavia.se

Skavsta flygplats

På Skavstas webbplats hittar du information om vad som gäller för bokning av assistans, om mötesplatser och om parkeringsplatser för fordon med parkeringstillstånd.  
> Assistans för funktionshindrade - skavsta.se

Tåg

På SJ:s webbplats finns information om vilken hjälp du som har en funktionsnedsättning kan få inför och under en resa med tåg.
> Funktionsnedsättning - sj.se

Ledsagning på stationer 

Ledsagning på stationen när du ska åka tåg är en kostnadsfri tjänst som går att beställa. Du kan också få ledsagning ​på vissa av SL:s stationer i spårtrafiken och i angränsande bussterminaler. Information om ledsagning finns på SJ och SL:s webbplatser.
> stationsledsagning.se

Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresa

Färdtjänst i Stockholms län

Färdtjänst är för dig som har stora svårigheter att förflytta dig eller åka med kollektivtrafik. Du ansöker hos din kommun. Beviljas du färdtjänst får du åka med taxi, specialfordon eller rullstolstaxi.
> Färdtjänstresor - fardtjansten.sll.se

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är resor för personer med funktionshinder som sker utanför hemkommun eller hemlän. Du ansöker om riksfärdtjänst hos din kommun. Riksfärdtjänst kan vara att åka med tåg, flyg, båt och samordnad taxi. 

Riksfärdtjänsten Sverige AB

​Du kan ansöka om riksfärdtjänst om du vill resa utanför Stockholms län, har en omfattande och bestående funktionsnedsättning och måste resa på ett kostsamt sätt. Ansökan om riksfärdtjänst görs till din kommun.
> Riksfärdtjänsten Sverige AB - rft.se  

Sjukresor

Sjukresor är resor till och från vård och behandling för dig som inte kan resa med kollektivtrafik. Vårdgivaren bedömer ditt medicinska behov av sjukresa. Du som har färdtjänst kan åka med sjukresa utan att vårdgivaren gör en medicinsk bedömning. Kontakta vårdgivaren inför besöket.
> Sjukresor - fardtjansten.sll.se

Kollektivtrafik i Stockholms län

På SL:s webbplats finns det information om tillgängligheten på stationer och vilken hjälp du kan få när du åker kommunalt i Stockholms län. 

Du kan också ringa SL:s kundtjänst för att få information om tillgänglighet, telefon 020 - 120 20 22, sms på telefonnummer 0702-564 681 eller mejla till adressen tillganglighet@sl.se
> SL-trafikens tillgänglighet - sl.se