Vi som arbetar på Dövteamet

Marie Aspensjö
Kurator
E-postmarie.aspensjo@sll.se
Bildtelefon: marie.aspensjo@sip.habilitering.se
SMS: 072-573 71 54
Texttel: 08-123 496 54
 

Sara Schöldt
Kurator
E-post: sara.scholdt@sll.se
Bildtelefon: sara.scholdt@sip.habilitering.se
SMS: 072-573 72 54
Texttel: 08-123 496 55
 

Belinda Salo-Dyfverman
Kurator
E-post belinda.salo-dyfverman@sll.se
Bildtelefon: belinda.salo-dyfverman@sip.habilitering.se
Mobiltelefon: 076-126 75 93
Texttelefon: 08-123 496 53
Taltelefon: 08-123 351 92 
Per Renner Kurator
Per
Renner
Kurator
E-post per.renner@sll.se
Bildtelefon: per.renner@sip.habilitering.se
Mobiltelefon: 076-126 75 92

Texttelefon: 08-123 496 51

Gunilla Kvist
Enhetschef
E-post: gunilla.kvist@sll.se
Taltelefon: 08-123 351 90
Mobil: 076-126 75 84
Texttelefon: 08-123 496 50
Fax: 08-123 496 10
 


 

Ulrika Åström Svedenås
Administratör
E-post: ulrika.astrom-svedenas@sll.se
Taltelefon: 08-123 351 80
Mobil: 076-126 75 91
Texttelefon: 08-123 496 50
Fax: 08-123 496 10