ACT-kurs

Att hantera stress och främja hälsa

Upplever du mycket stress i ditt liv?

Vill du få möjlighet att fundera över vad som är viktigt i ditt liv?

Dövteamet erbjuder återkommande en kurs i stresshantering utifrån den psykologiska inriktningen Acceptance and Commitment Therapy, ACT.

Genom att delta i gruppen kommer du att få verktyg att hantera den stress som finns i vårt dagliga liv

Kursen baseras på kunskap från forskning inom den psykologiska inriktningen ”Acceptance and Commitment Therapy”, ACT.

Vi kommer att arbeta kring följande frågor:

  • Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade?
  • Hur kan vi förhålla oss till stress i vardagslivet?
  • Vad kan vi acceptera och vad kan vi förändra?
  • Vad tycker jag är viktigt och hur vill jag leva mitt liv?

För intresseanmälan och frågor kontakta:
Marie Aspensjö, kurator, marie.aspensjo@sll.se