Grupper

Vi erbjuder ett flertal grupper varje termin.

Under respektive flik kan du läsa mer om våra grupper.

Är det något du saknar eller något speciellt ämne du vill ta upp, kontakta oss:

mejl: dovteamet.slso@sll.se