Drop-in på Dövteamet

Ta en kö-lapp och sätt dig i väntrummet så tar kuratorerna emot när det bli din tur.

- Drop in är öppet onsdagar kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

- Du behöver inte boka tid

- Max 30 minuter per besök

​För att minska belastningen och säkerställa bra kvalitet på bemötande och insatserna som ges tar vi emot max 10 besök per onsdag.