Dövteamet erbjuder

Dövteamet ingår i Habilitering & Hälsa som är en del av Stockholms läns landsting.

På Dövteamet kan du bland annat få:

  • Samhällsinformation och stöd i kontakt med myndigheter
  • Råd och stöd gällande lagstiftning och ekonomiska frågor
  • Förklaring av innehåll i brev och texter
  • Samtala om hur du mår vid till exempel livskriser och förändringar i livet
  • Stöd att hantera stress, nedstämdhet och oro
  • Råd och stöd i föräldrarollen
  • Information om teckenspråk och dövas situation
  • Öva på att bli mer självständig i kontakt med samhället


Ibland har man kontakt med oss under en längre period, ibland kortare.

Om du vill veta mer om Dövteamet eller undrar hur vi kan stödja dig är du välkommen att kontakta oss.