Råd och tips

Praktiskt råd

Praktiska råd i umgänget med personer som har kombinerad syn- hörselnedsättning dövblindhet:

Tips till tolkar

Tips till dig som arbetar som tolk på Dövblindteamet 
PDF iconTips till tolkar

Informationsfilmer om hörsel och hörapparater:

Dessa filmer ger dig tips på hur du tar hand om din hörapparat. Om du inte blir hjälpt på grund av att din hörapparat ser annorlunda ut kan du vända dig till Hörsel- och Balanskliniken, Enheten för vuxenrehabilitering, eller läsa i den instruktionsbok du fick med dig hem

Länk till filmer

Lägg till kommentar

Här kan du kommentera sådant som rör webbplatsens innehåll eller funktionalitet. Vid personliga frågor, kontakta ditt center eller enhet.